Därför behövs mobilen i skolan

kille-med-sin-smartphone-i-klassrummet.jpg

Hör mobilen hemma i klassrummet eller i en låda i lärarens skåp? Därom tvista de allra flesta just nu. För beteendevetaren och pappan Per Axbom finns det ett framtidsvänligt alternativ långt från förbud och pekpinnar. 

– Det är svårt att diskutera mobilens vara eller icke vara i skolan för frågan är så emotionellt laddad för många. Vi vet att telefonerna egentligen bara är apparater, men vi lever så nära dem att vi tillskriver dem en personlighet. Men för att komma vidare i diskussionen måste vi backa från den emotionella responsen, säger Per Axbom, beteendevetare, webbstrateg och ux-designer med lång erfarenhet av digitala utvecklingsprojekt.

Per Axboms intresse för diskussionen om mobilanvändning i skolan har två sidor; dels det yrkesmässiga intresset för digital användbarhet och kognition och dels som pappa till två pojkar som då och då messar sina föräldrar under lektionstid. För vad säger det om lärarnas koll på vad som händer i klassrummet att eleverna delar sin uppmärksamhet mellan undervisningen, klasskompisarna och livet utanför skolan?

axbom-01_2.jpg

Per Axbom är beteendevetare, webbstrateg, och ux-designer.

Dubbla budskap

”Vi tillåter inte mobiler på lektionerna” läser jag på skolans digitala lärplattform, samma plattform som de äldre barnen sedan ska lära sig att använda via mobilen. Nähä, tänker jag, onekligen så efterlevs inte det när barnen messar från lektioner. Och ibland, som på franskan, funkar det ju ypperligt för inlärningen. Att skriva ”inte tillåta” är verkligen att fly ansvaret för den viktiga frågan – vad vi lär barnen om hur mobilerna passar in i deras liv? För att inte tala om vad vi lär oss om mobilerna från barnen, reflekterar Per Axbom på sin blogg.

Ska vi då förbjuda barn och unga att använda ett verktyg som bara blir allt viktigare?

Per Axbom

Kanske kärnan i frågan om mobilens roll i skolan är just vilket budskap som vuxenvärlden sänder barn och unga.

– Mobilen är självklar på alla arbetsplatser och de som går i skolan nu ska utbildas för en verklighet som blir än mer uppkopplad och mobilberoende. Ska vi då förbjuda barn och unga att använda ett verktyg som bara blir allt viktigare?

Bra för hjärnan

Per Axbom är inte heller överdrivet orolig för att mobilanvändning i klassrummet överlag gör det svårare att koncentrera sig på undervisningen.

– Forskningen visar att det kan vara bra att stimulera flera delar av hjärnan samtidigt. Jag var själv en klottrare när jag gick i skolan, vilket visat sig kunna gynna problemlösningsförmågan. Men självklart är vår förmåga att koncentrera oss på flera saker samtidigt något mycket individuellt, och det kan absolut påverka koncentrationen, liksom monotona lektioner och långa väntetider på att få hjälp

Som ett resultat av egna erfarenheter och ett stort intresse för aktuell forskning lutar Per Axbom mot att ett förbud mot mobiler i skolan dels gör barnen sämre förberedda för framtiden, dels sänder dubbla budskap från vuxenvärlden som lever livet med näsan mot en skärm men ändå underkänner ungdomarnas förmåga att använda mobiler på ett klokt sätt. Per Axbom vill framhålla ett alternativ till förbud och restriktioner.

– Det är att vuxenvärlden föregår med gott exempel. Att lärarna avgör när mobilen är ett relevant och användbart pedagogiskt verktyg och tar vara på möjligheterna den erbjuder, till exempel för att visa film om hur man löser en viss matteuppgift eller som hjälp för eleverna att plugga glosor. Däremellan plockar man undan mobilen. Jag kan också tycka att det är märkligt att vissa skolor har förbud mot mobiler på lektionerna, men inte på luncherna. Jag kan tycka att det borde vara tvärtom.

Sund relation

Självklart ska inte lärarna ta hela ansvaret för att barn och unga utvecklar en sund relation till tekniken som blivit allt viktigare i vardagen. Det förhållningssättet utvecklas lika mycket hemma och med föräldrarna som förebilder.

– Hemma försöker vi till exempel undvika att ha telefonen nära på natten. Att det inte sker någon laddning i sovrummet och ingen telefon som väckarklocka för att på så sätt komma ifrån att kolla telefonen det sista och första man gör på dagen. Vi försöker också låta bli att ha telefonen med vid matbordet, men ibland är alla trötta och då är det ok att försjunka lite i sig själv.

Per Axbom menar att det bästa vi kan göra för att barn och unga ska utveckla en sundare relation till mobilen är att prata med varandra.

– Barn och unga är själva väl medvetna om för- och nackdelar med mobilen i skolan. Då ska vi inte införa generella förbud som signalerar att något är fel eller läskigt, utan prata med dem som generationen som kommer att bygga bättre lösningar och framtidens digitala tjänster.

14 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock, per axbom

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng