Bättre hälsa med blockkedjor

man-pa-mountainbike-i-dolomiterna.jpg

Med blockkedjeteknik kan individen ta allt större kontroll över sin hälsa. Nu bygger Carechain värdefull kunskap som över tid gör vården mer demokratisk.

– Blockkedjors betydelse för tillit och transaktioner kan jämföras med internets betydelse för information. Nu står vi inför ett gigantiskt skifte inom vården där individens möjlighet att enkelt och säkert samla och lagra big respektive long hälsodata om till exempel hjärtrytm och blodtryck, innebär helt nya möjligheter för prediktiv hälsa och för själva vårdmötet när det än äger rum, säger Stefan Farestam på blockkedjebolaget Carechain som startade för knappt ett år sedan och utvecklar lösningar för vård och hälsa.

Läs mer: Smartness ger trygghet åt äldre

Läs mer: Voister förklarar blockkedjor

En blockkedja kan beskrivas som en verifierbar logg av spårbara transaktioner och tekniken är lika värdefull för vården som den är för finanssektorn och digitala valutor. Men nu kan den krypterade kedjan omfatta en vårdtagares vaccinationer, samtal med läkare och egeninsamlad hälsodata.

– För oss är utmaningen att det drivs för lite innovation kring hälsodata idag. Vi använder en öppen plattform för att utveckla mjukvarulösningar som över tid gagnar såväl vårdgivare som individer. Det gör vi dels som kommersiell verksamhet, men vi driver också ett utvecklingskonsortium med partners som RISE och Stockholms universitet.

Smarta kontrakt

Vi använder en öppen plattform för att utveckla mjukvarulösningar som över tid gagnar såväl vårdgivare som individer.

Stefan Farestam, blockkedjebolaget Carechain

FN-initiativet ID2020 ska erbjuda en miljard människor möjligheten att identifiera sig och bygger på blockkedjeteknik. Stefan Farestam menar att id-begreppet är grunden för många vårdlösningar och därför ett viktigt utvecklingsområde för Carechain.

– Blockkedjor för den här typen av smarta digitala kontrakt mellan individer och organisationer förenklar och innebär bland annat betydligt mindre pappersarbete när situationen styr användningen, till exempel när en förälder ska identifiera sitt barn.

GDPR utmanar

Carechain bygger just nu en samtyckeshanteringslösning som utvärderas i samarbete med healthtechbolaget Aifloo, som tagit fram ett uppkopplat armband för äldre som vårdas hemma. Aifloos system förstår rörelser och beteendemönster och larmar till exempel vid fall eller förändrade matvanor. Med Carechains samtyckeslösning godkänner användaren bland annat vilka anhöriga eller vårdinsatser som ska larmas – och vice versa – när något händer. Lösningen är inte i skarp drift för en avgörande fråga återstår.

– Med EU:s nya dataskyddsregler ökar bland annat kraven på godkännande för att dela vårdinformation. Tillsammans med Aifloo driver vi frågan om denna samtyckeslösning är juridiskt hållbar och kan godkännas av bland annat Datainspektionen ur ett GDPR-perspektiv. Det ger oss värdefull kunskap inför kommande utvecklingsprojekt.

Digital valfrihet

Den juridiska utvärderingen är bara ett av flera exempel på hur Carechain ”pratar, testar och bygger kunskap” som Stefan Farestam sammanfattar verksamhetens första år. Han är övertygad om att ett smartare förhållningssätt till hälsodata är avgörande för vårdens utveckling.

– Den traditionella vården har byggts upp under lång tid och i små steg. Nu visar digitala vårdlösningar som Kry och Min Doktor hur demokratisk vård kan bedrivas och vad det betyder, både för patientens valfrihet och för användningen av resurser som läkare i hela landet. Den utveckling vi ser nu måste ske och sedan är det en fråga om vilken tid det tar. Jag är övertygad om att det vi gör är en investering i framtiden.

28 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng