Politiker pluggar digitalisering

Politiker får ofta kritik att de har dålig koll på verksamheten de fattar beslut för. Men i Skellefteå utbildar sig Fredrik Stenberg och hans kollegor i för- och grundskolenämnden i skolans digitalisering.

Varför har du valt att gå en utbildning i digitalisering?

Jag går det digitala ledningslyftet tillsammans med ledning för skolkontoret och våra skolledare. Bakgrunden är att vi vill fatta bättre beslut på huvudmannanivå och understödja den verksamhet vi har. För att kunna göra det på klokast möjliga sätt behöver vi politiker också känna till och förstå de utmaningar som finns på skolenhetsnivå. Det är verkligen en spännande utbildning på det sättet att vi jobbar tillsammans, säger Fredrik Stenberg, ordförande för- och grundskolenämnden i Skellefteå.

Vad har du lärt dig hittills?

I första hand har jag fått större förståelse för de utmaningar som lärare och rektorer står inför i den praktiska verksamheten och där vi ibland måste ta obekväma beslut. Jag har fått en fördjupad insikt i digitaliseringen i stort där det händer väldigt mycket och där jag känner att jag redan fått bättre koll.

Läs mer: "Nästa år har vi en robot"

Hur vanligt är det att ledning och förvaltning går den här typen av utbildning?

Jag vet ingen av mina politikerkollegor som gör det, men bedömer att flera av dem planerar att göra något liknande. Det är något jag verkligen rekommenderar mina kollegor, för det är väldigt värdefullt och signalerar att hela styrkedjan hänger ihop och att politiken är med. Det är viktigt för oss.

Hur långt har ni kommit med skolans digitalisering i Skellefteå?

Vi har kommit relativt långt men har en väldigt lång bit kvar. Men vi tar nya steg varje dag och vi är på god väg. Till exempel pågår ett bra arbete kring programmering, och vi har under flera år kört 1:1 på högstadiet. Nästa steg handlar om mindre fokus på prylar och mer fokus på vad vi verkligen gör med dem. Men det har väldigt viktigt att vi tidigt fattat de materiella besluten, inte minst för att visa att politiken driver på utvecklingen. Det är något som vår nämnd varit väldigt tydliga med – vi måste komma igång och alla ska med på tåget.

 

29 januari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noreit i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng