Mobilen minskar självförtroendet

För mycket skärmtid i skolan minskar mjuka färdigheter som empati, självförtroende och ledaregenskaper. Anne Bamford, professor i pedagogik och utvecklingschef för Londons skolförvaltning, varnar också när tryggheten infinner sig. Då är lärarens it-kunskaper inaktuella.

Varje strategi som rör digitalisering bör vara flexibel och föränderlig för annars är den inaktuell så snart den implementerats. Tidigare har det varit en rationell och ganska linjär process att införa nya arbetssätt i skolan och erbjuda lärarna den utbildning och andra verktyg de behöver för att anamma förändringen. Men det synsätt skapar problem eftersom den digitala utvecklingen går så fort som den gör. När alla lärare känner sig trygga och förberedda är deras it-kunskaper redan inaktuella. Det i sin tur föder en känsla av frustration och otillräcklighet. Jag har ju förberett mig och det räcker inte.

Därför rekommenderar jag att frångå det traditionella synsätt i tillämpningen av digitala strategier och i stället ta hänsyn till den individuella lärarens intresse och förmåga. Fråga läraren vilka delar av strategin som han eller hon är speciellt intresserad av och låt den passionen styra implementeringen. För skolledaren blir uppgiften att säkra att alla delar av strategin omfattas av lärarnas intresse och drivkraft. Men då handlar det om punktinsatser, inte om att få med alla på hela strategin.

Du resonerar också om digitaliseringens nackdelar, som att elever med mycket skärmtid inte utvecklar sina mjuka färdigheter?

Vi vet att framtidens arbetsgivare är mer intresserade av medarbetarnas mjuka färdigheter, som kreativitet, problemlösning och samarbetsförmåga, än deras digitala kompetens. Utmaningen är att när det gäller traditionella, akademiska ämnen har datoranvändning liten eller ingen effekt. Resultaten blir desamma vare sig eleven använde datorn mycket eller litet. Samtidigt vet vi att mycket skärmtid, speciellt med smartphones, har stor negativ effekt på mjuka färdigheter som empati, självförtroende och ledaregenskaper.

Läs mer: PISA visar inte viktigaste kunskapen

Läs mer: "Höj lärarnas status"

Det är viktigt att hitta en god balans mellan datorbaserad och aktiv inlärning i klassrummet. Tiden när eleverna inte sitter vid skärmen ska präglas av aktiviteter som utvecklar deras mjuka förmågor parallellt med deras programmerings- och andra digitala kunskaper. Till exempel att vistas i naturen, delta i debatter eller sätta upp en pjäs.

Har du några andra praktiska råd till lärare?

en glad anne bamford.jpg

Professor Anne Bamford.

Börja med det svåraste så upplever du resten enkelt. Dessutom blir du en resurs för dina kollegor och skolledningen. Jag brukar också säga att när du provar något nytt och utmanande, och det är viktigt att utmana sig själv, så är det bra att kalla det för ett pilotprojekt. Dels för att det låter mer vetenskapligt, dels för att begreppet tillåter eftertanke och reflexion. När projektet lyckas kommer omgivningen att säga "åh, vad bra, så ska vi göra" och fungerar det inte är det ändå en värdefull yrkeserfarenhet som är värd att respektera.

31 januari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter tim lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock, Atea

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng