Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Så utbildas källkritiker

Ungdomars förmåga att kritiskt granska text blir allt viktigare i en tid av aldrig sinande information. För lärarna innebär den nya verkligheten utmaningar men framför allt möjligheter visar två studier från Göteborgs universitet.

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 24 januari 2018 it i skolan

skola-ungar-dator.jpg

Att förhålla sig kritisk till texter i ett digitalt samhälle blir allt viktigare. Det handlar då inte bara om att kunna avgöra källors trovärdighet utan om en mer aktiv roll. Istället för att enbart fokusera på om något är sant eller inte behöver man också reflektera över de olika perspektiv som förs fram och kan representera olika sanningar.

 Det handlar då snarare om att observera vems röst som hörs och vems röst som inte hörs, det vill säga en djupare förståelse om relationen mellan makt och språk, säger Lisa Molin är doktorand vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet samt lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborgs stad.

Hon har under de senaste åren gjort två studier om digitaliseringen i skolan, med fokus på de möjligheter som kan skapas i ett digitaliserat klassrum för att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till texter.

Läs mer om källkritik i skolan.

 Jag har bland annat sett att en stor tillgång till olika texter och perspektiv samt möjligheter för eleverna att samtala och själva designa och omdesigna texter, är väsentliga delar i en sådan utveckling. De digitala teknologierna underlättar och skapar möjligheter för större variation i det arbetet.

Text mer komplext nuförtiden

Lisa Molin menar att text idag är mycket bredare än tidigare. Det som förr till största del handlade om bokstäver på papper involverar idag även till exempel rörlig bild eller ljud. Vem som helst kan dessutom publicera vad som helst på nätet, och att skapa mening i en strid ström av information blir därför mer komplext.

lisa_molin-1-1 (003).jpg

Lisa Molin, doktorand vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet samt lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborgs stad.

– Våra elever behöver ges förutsättningar för att hantera den här komplexiteten, som även innefattar att förstå sin egen roll som skribent och hur olika digitala resurser kan användas för olika syften. Förmågan att hantera information är grundläggande i alla demokratiska samhällen, men vad detta innebär är idag mycket mer mångfacetterat än tidigare.

Vidare innefattar en mer aktiv roll att också vara delaktig i att befästa, omskapa eller skapa nya perspektiv genom egna texter. För att kunna aktivera ett sådant brett kritiskt förhållningssätt behöver man känna till världen.

– Grundläggande kunskaper om till exempel ideologier i samhället och historiska skeenden blir därför allt viktigare. Det är ett successivt arbete som behöver involvera barnen redan från tidig ålder och uppåt, på de olika nivåer de befinner sig.

"Öppna upp klassrummet"

I skolan är det numera viktigt att eleverna får möta många olika typer av texter, ta del av många olika perspektiv och använda sig av det exempelvis genom samtal och genom att designa och omdesigna texter. Här visar Lisa Molins studier att de digitala teknologierna kan vara en givande resurs.

 Att öppna upp klassrummet för en stor variation av texter och perspektiv och en mer aktiv roll hos eleverna förändrar lärarrollen ganska mycket, jämfört med ett arbete med mer traditionella läromedel. Mina studier visar dock att även om lärarna upplever utmaningar med att hitta en balans i arbetet med texter, så ser de den här förändrade rollen som väldigt angelägen och viktig i dagens samhälle.

Rekommenderad läsning

Därför kan alla lära av skolan

17 feb 2017 it i skolan

bett ovanifrån 960640.jpg bett ovanifrån 960640.jpg bett ovanifrån 960640.jpg

Digitala verktyg i skolan kan skapa en helt annan undervisning eller så blir allt som förr med en platta istället för ett block. Konferensen Bett i London samlar årligen de främsta inom IKT och här finns mycket att lära. 

Les Foltos lär lärare att lära lärare

27 jan 2017 it i skolan

LesFoltos_960x640.jpg (1) LesFoltos_960x640.jpg (1) LesFoltos_960x640.jpg (1)

Voister sände direkt från Les Foltos workshop med lärare och skolledare på Ateas skolresa i samband med BETT. Les Foltos är Director of Educational Innovation at Peer-Ed, ett koncept där lärare lär av andra lärare. 

Skolverkets tips inför nationella strategin

27 jan 2017 it i skolan

lars-lingman-skolverket-960640.jpg lars-lingman-skolverket-960640.jpg lars-lingman-skolverket-960640.jpg video

Den nya nationella strategin för digitalisering kommer att omfatta alla som jobbar i skolan. Lars Lingman, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket, tipsar hur du kan förbereda dig och vad du ska tänka på.

Våga göra fel och ta hjälp av kidsen

27 jan 2017 it i skolan

snip jardenberg ditz.JPG snip jardenberg ditz.JPG snip jardenberg ditz.JPG video

Catrin Ditz, CIO i Uppsala, och Joakim Jardenberg, nestor inom internet, pratar om vad som krävs av alla som jobbar inom skolan nu och framöver.

PISA visar inte viktigaste kunskapen

31 jan 2017 it i skolan

bamford bett 960640.jpg bamford bett 960640.jpg bamford bett 960640.jpg video

Anne Bamford, chef på International Research Agency, tycker till om Sveriges resultat i PISA-mätningar och alternativa undersökningar som mäter framtidens kompetens. Och är det eleverna eller lärarna som utvecklas mest av digitala verktyg i skolan.

Robotar ska lära barn att programmera

1 feb 2017 it i skolan

robotbett_960x640.jpg robotbett_960x640.jpg robotbett_960x640.jpg video

Genom att bygga robotar ska barn lära sig om datorer, elektronik, ingenjörskap och programmering. Bakom konceptet ligger Peli de Halleux, utvecklare på Microsoft Research, och hans team.

Fler plattor och färre katedrar

14 feb 2017 it i skolan

surfplatta skola.jpg surfplatta skola.jpg surfplatta skola.jpg

Glöm hästskoformade bänkrader och en bastant kateder vid svarta tavlan. It i skolan revolutionerar inte bara det fysiska klassrummet utan också sättet att kommunicera.

Så lär Peer-Ed ut ny teknik till lärare

3 feb 2017 it i skolan

Les Foltos 960640.jpg Les Foltos 960640.jpg Les Foltos 960640.jpg video

Utan engagerade lärare som är villiga att dela med sig av sin kunskap inom ny teknik sker ingen utveckling. Pappan till pedagogiken inom Peer-Ed är Les Foltos. Här delar han med sig av sina bästa tips.