Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Så utbildas källkritiker

Ungdomars förmåga att kritiskt granska text blir allt viktigare i en tid av aldrig sinande information. För lärarna innebär den nya verkligheten utmaningar men framför allt möjligheter visar två studier från Göteborgs universitet.

Text Fredrik Adolfsson Foto Adobestock 24 januari 2018 it i skolan

skola-ungar-dator.jpg

Att förhålla sig kritisk till texter i ett digitalt samhälle blir allt viktigare. Det handlar då inte bara om att kunna avgöra källors trovärdighet utan om en mer aktiv roll. Istället för att enbart fokusera på om något är sant eller inte behöver man också reflektera över de olika perspektiv som förs fram och kan representera olika sanningar.

 Det handlar då snarare om att observera vems röst som hörs och vems röst som inte hörs, det vill säga en djupare förståelse om relationen mellan makt och språk, säger Lisa Molin är doktorand vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet samt lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborgs stad.

Hon har under de senaste åren gjort två studier om digitaliseringen i skolan, med fokus på de möjligheter som kan skapas i ett digitaliserat klassrum för att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt till texter.

Läs mer om källkritik i skolan.

 Jag har bland annat sett att en stor tillgång till olika texter och perspektiv samt möjligheter för eleverna att samtala och själva designa och omdesigna texter, är väsentliga delar i en sådan utveckling. De digitala teknologierna underlättar och skapar möjligheter för större variation i det arbetet.

Text mer komplext nuförtiden

Lisa Molin menar att text idag är mycket bredare än tidigare. Det som förr till största del handlade om bokstäver på papper involverar idag även till exempel rörlig bild eller ljud. Vem som helst kan dessutom publicera vad som helst på nätet, och att skapa mening i en strid ström av information blir därför mer komplext.

lisa_molin-1-1 (003).jpg

Lisa Molin, doktorand vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet samt lektor vid Center för Skolutveckling i Göteborgs stad.

– Våra elever behöver ges förutsättningar för att hantera den här komplexiteten, som även innefattar att förstå sin egen roll som skribent och hur olika digitala resurser kan användas för olika syften. Förmågan att hantera information är grundläggande i alla demokratiska samhällen, men vad detta innebär är idag mycket mer mångfacetterat än tidigare.

Vidare innefattar en mer aktiv roll att också vara delaktig i att befästa, omskapa eller skapa nya perspektiv genom egna texter. För att kunna aktivera ett sådant brett kritiskt förhållningssätt behöver man känna till världen.

– Grundläggande kunskaper om till exempel ideologier i samhället och historiska skeenden blir därför allt viktigare. Det är ett successivt arbete som behöver involvera barnen redan från tidig ålder och uppåt, på de olika nivåer de befinner sig.

"Öppna upp klassrummet"

I skolan är det numera viktigt att eleverna får möta många olika typer av texter, ta del av många olika perspektiv och använda sig av det exempelvis genom samtal och genom att designa och omdesigna texter. Här visar Lisa Molins studier att de digitala teknologierna kan vara en givande resurs.

 Att öppna upp klassrummet för en stor variation av texter och perspektiv och en mer aktiv roll hos eleverna förändrar lärarrollen ganska mycket, jämfört med ett arbete med mer traditionella läromedel. Mina studier visar dock att även om lärarna upplever utmaningar med att hitta en balans i arbetet med texter, så ser de den här förändrade rollen som väldigt angelägen och viktig i dagens samhälle.

Rekommenderad läsning

tjej-med-skinnjacka.jpg
video

Dålig koll på källkritik

6 mar 2019 it i skolan

Fortfarande brister skolorna i undervisning i källkritik, inte minst kring hur algoritmer fungerar. Det visar Internetstiftelsens studie inom området. I Upplands Bro är digital källkritik ett viktigt ämne men också svårt då utvecklingen går snabbt.

himalaya960640.jpg
video

Bota din rädsla och trötthet

31 jan 2019 ledarskap

Vår rädsla och oförmåga att sätta tydliga mål begränsar oss. Det menar höghöjdsklättraren Fredrik Sträng, som trots höjdrädsla och dödsångest har bestigit nio toppar över 8 000 meter, inklusive Mount Everest. Men det finns botemedel för alla oss som föredrar soffan och en påse chips.

elva bruna ägg och ett vitt i en kartong.jpg
video

Tolv sätt att bli smart

18 feb 2019 it i skolan

Allt från informationssäkerhet till omställningen till industri 4.0. Det är några av områdena där företag känner att de behöver förstärka sin kompetens. För att möta det behovet lanserar Rise tillsammans med Tillväxtverket tolv kurser riktad mot små och stora företag.

glada barn på rad.jpg
video

SKL:s plan snart klar

11 mar 2019 it i skolan

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar.

face trump22.jpg
video

Obligatorisk närvaro

25 jan 2019 it i skolan

Lärare, rektorer och andra som möter barn och elever i jobbet behöver vara på sociala medier. Inte minst för barnens bästa, men också för att ha koll. Det menar Niklas Myhr, professor i socaial medier, som just nu är anlitad av prins Albert i Monaco.

närbild på en sked i en ruktsallad med äpple och jordgubb.jpg
video

Rektorns Guldäpplerecept

5 feb 2019 it i skolan

Sätt tydliga mål, skapa tid för förändring och utgå från det man själv vill lära sig. Det är några av framgångsfaktorerna för Amelie Wahlström i Karlstad, som i höstas tog emot Guldäpplet för sitt digitaliseringsarbete. Dessutom kan Facebook vara en hjälp att hålla kontakt med föräldrar och att rekrytera nya elever.

tom gunga i förgrunden med barn på gunga i bakgrunden.jpg
video

När lärare lär lärare

20 mar 2019 it i skolan

På Rydsskolan i Linköping coachar lärare varandra inom nya områden. Arbetssättet ger ny kunskap, bättre undervisning och ökat självförtroende. Att lärare lär lärare är en förutsättning för en relevant undervisning. Det menar Les Foltos, grundare och föreståndare av Peer-Ed.

skolflicka-med-lunchbricka.jpg
video

Smartare skola med sensorer

10 jul 2019 it i skolan

Ofta har digitaliseringsprojekt i skolan fokuserat på effektivare administration. Nu tittar Rise på möjligheter, att via sensorer och IoT, hjälpa skolan att lösa sina kärnuppgifter och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.

bok uppslagen över äpple.jpg

Uppgraderad utbildning

25 nov 2019 it i skolan

Med stöd från Vetenskapsrådet kan tio svenska lärosäten nu utveckla arbetet med att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier. Investeringen i forskarskolan Upgrade ligger väl i led med regeringens strategi för skolans digitalisering.