DNB ratar koljättar

lastmaskin som kör på mark brytningsmark nedsvärtad av kol.jpg

Norges största finanskoncern DNB ser vikten av att integrera hållbarhetsarbete i sina affärsplaner. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet hos de företag och kunder man samarbetar med.

– Framförallt vill den nya generationen som växer upp arbeta för företag som kan ge tydliga besked var de står i hållbarhetsfrågan. Vårt besked från DNB är att vi ställer tydliga hållbarhetskrav på alla verksamheter vi gör affärer med och som vi följer upp kontinuerligt, säger Hilde Nordbö, hållbarhetsrådgivare på norska DNB.

Norska staten håller uppsikt

DNB är Norges största finanskoncern med 2,1 miljoner personkunder och mer än 180 000 företagskunder. Banken ägs delvis av norska staten och erbjuder ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. Med andra ord, DNB är en viktig nordisk finansspelare och som även vill vara föregångare när det handlar om hållbarhet.

Genom att föra en dialog med företagen kan vi påverka dem att bli mer hållbara.

Hilde Nordbö, Hållbarhetsrådgivare, DNB

– DNB har arbetat med hållbarhet i många år, dels eftersom den norska staten är delägare och de ställer konkreta krav på oss och dels ställs det höga förväntningar på oss från våra intressenter. Nu ser vi en utveckling i hur tydliga hållbarhetsmål ger konkurrensfördelar. Dessutom gör den digitala utvecklingen att möjligheterna blir större att sjösätta nya hållbarhetsmål, säger Hilde Nordbö.

Läs mer: "Vem har råd att inte vara hållbar?" 

Inte mer än 30 procent kol

I september år 2017 drog DNB igång en ny strategi där hållbarhet är en helt central del. Det handlar om alltifrån hur man tar hänsyn till mänskliga rättigheter till miljöförstöring där fokus ligger på hur både DNB och deras kunder arbetar för att minska sin egen klimatpåverkan.

Inför investeringar är det vanligt att söka påverka genom så kallade uteslutningskriterier. Man investerar till exempel  inte i gruv- och el-bolag där mer än 30 procent av verksamheten består av kolutvinning eller -förbränning.

hilde nordbö, dnb.jpg

Hilde Nordbö, hållbarhetsrådgivare, DNB

– De som arbetar med ansvariga investeringar hos oss betonar också företagens långsiktiga utsikter och eventuella planer för att minska intäkterna eller affärsandelen med kol och istället öka intäkterna eller affärsandelen med förnybara energikällor. Genom att inte bara utesluta, utan att även föra en dialog med företagen kan vi påverka dem att bli mer hållbara, säger Hilde Nordbö.

Läs mer: Hållbart hela vägen för Malmö

Pilotprojekt i FN

Hilde Nordbö tror att DNB tillhör en av de banker som kommit längre än många i att integrera hållbarhet som en viktig del i sin verksamhet. Sedan 2015 har banken samlat både finansiella och icke-finansiella data i en integrerad årsrapport, och alla data granskas av en extern revisor.

Detta är nödvändiga steg i en värld där företag och medborgare blir mer och mer medvetna om hållbarhet och ställer krav, menar Hilde Nordbö, samtidigt som de stora techbolagen ökar konkurrensen genom att ge sig in i bankvärlden, där Apple Pay är ett av exemplen. 

Samtidigt är utmaningarna många när det kommer till exempelvis miljöområdet, där vissa regleringar som gäller idag kanske inte anses vara tillräckliga imorgon.

malmö .jpg

Atea Sustainability Focus

DNB är en av medlemmarna i Atea Sustainability Focus Advisory Board.

Atea Sustainability Focus är ett initiativ för att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden där alla verksamma uppmanas att komma in med förslag till förbättringar inom branschen.

ASF Advisory Board prioriterar förslag och tar dem vidare till den globala branschorganisationen Responsible Business Alliance.

– Hållbarhetsarbetet måste genomsyra hela organisationen och integreras i ens affärsplaner om man ska se resultat och de måste vara konkreta. Planerna måste följas upp med mål och åtgärder i linje med andra finansiella mål och rapporteras över hela styrelsen.

– Dessutom är samarbete med andra aktörer viktigt. Ett led i arbetet är att vi nu är den enda nordiska banken som har ingått i ett pilotprojekt i FN som handlar om hur företag ska rapportera sina klimatavtryck. Detta kommer att ge bättre information om hur företagen är inriktade på att hantera de risker som ligger i vägen för att nå tvågradersmålet som sattes i Paris, säger Hilde Nordbö.

9 januari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerledarskapFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng