Big data är bra för hälsan

ambulans.jpg

När SOS Alarm blickar in i den alltmer digitaliserade framtiden finns det stora utvecklingsområden inom e-hälsa och preventiva insatser med möjliga vinster att hämta.

SOS alarm ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges kommuner och landsting och har larmcentraler på 14 olika platser i Sverige och hanterar i snitt 6 stycken nödsamtal per minut.

– Det innebär att vi har extremt mycket data som vi nu vill hitta nya metoder att koppla ihop med nya tjänster för att snabbare och mer effektivt kunna förebygga tillbud, skapa trygghet och hjälpa människor i nödsituationer säger Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.

Hitta sin plats

För Johan Rudqvist, med tidigare erfarenhet som ambulanssjuksköterska och utbildning inom informationsteknologi, är det vårddelen av SOS Alarms verksamhet som ligger honom varmast om hjärtat.

En av de mer spännande utmaningarna de står inför nu är att identifiera vilken roll SOS Alarm ska ha i den framtida och allt mer digitala vårdsektorn.

Läs mer: Bot vann hackathon på liv och död

– Vår mission är att vara ett nav som skapar trygghet och säkerhet  en position som givetvis kräver att SOS Alarm hela tiden följer samhällets och teknikens utveckling för att möta nya behov. Inom e-hälsa och välfärdsteknologi är detta behov särskilt tydligt. Vi har ju bland annat tillgång till den information som är kopplad till själva larmkedjan. Ett exempel skulle kunna vara att vi ännu tydligare än idag stödjer våra kunder i arbetet med att ta hand om en person som har larmat, och kanske hjälpa dem att hitta den lämpligaste vårdplatsen.

Biosensorer

Ett område där SOS Alarm i framtiden skulle kunna fylla en viktig funktion är inom den prediktiva och preventiva vården, det vill säga att kunna larma innan det värsta har inträffat. Inom det området finns det idag många innovationer som skulle kunna komma svensk sjukvård till gagn.

– Biosensorer som mäter olika parametrar i ditt blod är ett exempel. Då kan vi i realtid få information om olika medicinska värden och skulle kanske kunna kontakta dig om värdena ser ut att avvika, eller rent av larma om det ser riktigt allvarligt ut. Här finns det dock andra frågeställningar som först behöver adresseras, närmast kopplat till samsyn kring regelverk, definition av begrepp och tydliga standarder.

Mer än blåljus

Utöver det man brukar kalla för blåljussektorn, där den största tjänsten är larmnumret 112 som man har rattat i 40 år, erbjuder även SOS Alarm mer traditionella säkerhetslösningar men också ny framtagna visuella tjänster.

– Även inom säkerhet- och trygghetsbranschen går utvecklingen snabbt, där fler och fler funktioner och behov kan skötas på distans via visuell bevakning och verifiering, istället för att en person fysiskt behöver vara på plats, säger Johan Rudqvist.  

eCall

Även för larmnumret 112 finns det innovativa lösningar. Ett exempel är den EU-gemensamma funktionen eCall. Det är en tjänst som ska fungera inom alla EU-länder och där nyproducerade bilar utrustas med olika modem och sensorer och där ett larm triggas automatiskt vid krock eller manuellt vid behov av föraren.

Vid larm skickas data till SOS Alarm och talkontakt med larmcentralen kopplas upp. SOS Alarm hanterar denna typ av nya larm sedan första oktober i år.

johan rudqvist2.jpg

Johan Rudqvist, tjänsteutvecklare SOS Alarm

– Överhuvudtaget råder det inte brist på tekniska lösningar och innovativa idéer oavsett vilket område man tittar på. De stora utmaningarna nu handlar snarare om att komma fram till vilken aktör som kan och får göra vad inom respektive område. Ju förr vi tillsammans kan närma oss denna nya teknik, desto snabbare kan vår personal tillgodogöra sig nya verktyg, och desto mer trygghet och säkerhet kan vi skapa, säger Johan Rudqvist.

8 december 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Mostphotos, SOS Alarm

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng