"Vem har råd att inte vara hållbar?"

skog.jpg

Digitalisering stödjer arbetet inom hållbarhet. Det menar Sami Lundgren på den finska skogsindustrikoncernen UPM.

– Att vara hållbara förbättrar riskhanteringen, effektiviteten och varumärkesvärdet. Det ökar också engagemanget hos våra anställda och höjer vår kreditvärdighet hos banker. Egentligen har man allt att tjäna på att arbeta hållbart, jag undrar istället hur företag har råd att inte vara hållbara, säger Sami Lundgren, Vice President för Environment and Responsibility, på UPM. 

UPM är en finländsk industrikoncern inom träförädling, och en av de största tillverkarna av massa och papper i världen. De fokuserar mycket på miljön och säger sig leda integrationen av bio- och skogsindustrin till en ny, hållbar och innovationsdriven framtid.

 Miljön är en väldigt viktig fråga inom skogsindustrin då vi i väldigt stor grad förlitar oss på naturresurser som skog och vatten. 

Läs mer: Hållbart hela vägen för Malmö

Sami Lundgren har lång erfarenhet från industrin samt en bakgrund i naturvetenskap. Han menar att det hjälper honom i hans arbete med UPM:s ledning och medarbetare.

– För hundra år sedan var socialt ansvar mycket viktigt när samhället inte erbjöd exempelvis skolor och sjukhus på samma sätt som nu. När statens roll kring sådant har ökat så har miljörollen, sedan cirka 70 och 80-talet, blivit viktigare för oss och andra företag. Extra intressant är också att det sociala ansvaret framöver kommer att öka igen och kompletteras med miljöfrågan nu när allt fler leveranskedjor blir globala.

Hållbarhet genom digitalisering

malmö .jpg

Atea Sustainability Focus

UPM är en av medlemmarna i Atea Sustainability Focus Advisory Board.

Atea Sustainability Focus är ett initiativ för att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden där alla verksamma uppmanas att komma in med förslag till förbättringar inom branschen.

ASF Advisory Board prioriterar förslag och tar dem vidare till den globala branschorganisationen Responsible Business Alliance.

När det gäller digitalisering och digitala redskap så har även det hjälpt till att förbättra hållbarheten för UPM, menar Sami Lundgren.

 Digitaliseringen förbättrar våra processer och gör allt mer effektivt, bland annat när det gäller arbetet i industrin och logistik men även i uppföljningen av data och material. Stora steg har tagits i exempelvis försäljnings- och försörjningskedjeprocesser och digitalisering ger helt nya möjligheter till skogsförvaltning. 

Vad skulle du vilja se från företag och politiker när det gäller hållbarhet?

 Jag skulle vilja att fler företag tar ledarrollen och inser vilken bra affärsmöjlighet det ger. Det finns ingen anledning att inte investera i miljön. När det gäller politiker så skulle jag vilja se att de skapar en rättvis arbetsmiljö globalt. Alla företag ska möta liknande regler, få samma möjligheter att arbeta hållbart och få riktlinjer hur de kan göra, oavsett var i världen företaget är beläget.

Läs mer: DNB ratar koljättar

8 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonledarskapFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng