Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Nominerad till
Publishingpriset 2017

En smartare it-nyhetssajt

Nominerad till
Publishingpriset 2017

Inför Digitala strategier

Bättre för varje dag i Kalmar

Kalmar län har seglat upp som en förebild inom digitalisering bland Sveriges landsting. Kanske för att fokus inte ligger på teknik utan på nytta. Här drivs utvecklingen av användarna och bara om den tydligt förbättrar verksamheten.

Text anne hammarskjöld Foto adobe stock 10 oktober 2017 it i vården

AdobeStock_124370064_2.jpg

– Vi ska bli lite bättre varje dag. Det svåra är inte så mycket att införa digitala lösningar, utmaningen är att utveckla och förbättra verksamheten och arbetsprocesserna. Vi kan räkna hem digitaliseringen bara om vi hela tiden utgår från nyttan med den, säger Johan Hallenborg som är it-direktör vid landstinget i Kalmar län.

Lite bättre varje dag är inget tomt skryt för ett landsting som driver tre av Sveriges bästa sjukhus och ligger i absoluta toppen när det gäller patienternas förtroende för vården. Men inledningsvis var det en utmaning att rekrytera rätt förändringsledare.

– Duktiga och förändringsbenägna yrkespersoner i respektive verksamhet ska driva digitaliseringen, men det är svårt att få till exempel läkare att avsätta tid från sitt kliniska arbete till att arbeta med it. Vårt argument har varit ”detta är vår framtid” och med tiden har chefers och andra nyckelpersoners entusiasm spritt sig bland medarbetarna. I dag arbetar vi enligt en samverkansmodell som förenklat innebär att digitaliseringen drivs av verksamheten med stöd från it.

johan_hallenborg_h_2.jpg

Johan Hallenborg, it-direktör vid landstinget i Kalmar län.

Fånga idéerna

Kalmar läns landsting har 8 000 medarbetare som arbetar med 250 it-system och har drygt 30 000 komponenter, från pc till röntgenapparater, kopplade till sitt nätverk. Som grund för samverkansmodellen finns ett organisatoriskt perspektiv som kretsar kring landstingets 15 förvaltningsobjekt, till exempel operation och intensivvård.

– För att fånga upp och förvalta deras idéer och önskemål träffar vi regelbundet utsedda företrädare, till exempel läkare och sjuksköterskor, och diskuterar utveckling och förvaltning av deras it-system.

I Kalmar ska allt som görs förbättra vårdprocessen och Johan Hallenborg ger ett exempel som samtidigt varit en värdefull påminnare.

– Under 2005-09 införde vi vårt nuvarande journalsystem som då var kronologiskt uppbyggt och allt viktigt skrevs in vid varje patientkontakt. Nu gör vi transformationen som bland annat innebär att journalen börjar med en uppmärksamhetssignal till läkaren som läser den – vad är livsviktigt för denna patient. I detta fall har vi först i efterhand sett över verksamhetsutvecklingen men i dag införs inga nya digitala lösningar utan ett tydligt svar på vilken nytta de erbjuder.

Mer patienttid

Ett aktuellt exempel på det är införandet av smarta plattor inom den geriatriska vården.

ds 2016.jpg

Johan Hallenborg på Digitala strategier

Den 22 november är Johan Hallenborg en av talarna under Digitala strategier på Stockholm Waterfront Congress. Anmäl dig här.

– Vi har gjort en noggrann genomgång av vårdprocessen för att ta hem nyttan med den föreslagna lösningen. Nu ser vi redan under pilotstudien att plattorna sparar minst en timmes arbetstid per medarbetare och pass. Samtidigt får personalen mer kvalitetstid med patienterna. Just det var också drivkraften för personalen som drev utvecklingen.

Under Johan Hallenborgs drygt fem år som it-direktör har Kalmar läns landsting blivit en förebild inom digitalisering. Kanske är förklaringen ett starkt personligt engagemang i något helt annat än teknik.

– Jag ser hela tiden till värdet för våra användare. De digitala lösningarna kan aldrig ersätta de personliga möten och den fysiska kontakt som vi människor behöver och det får vi aldrig glömma bort.

Mer inom samma serie

Inför Digitala strategier

Från spelutveckling till rehab

6 okt 2017 it i vården

gleechi 3 960640.jpg gleechi 3 960640.jpg gleechi 3 960640.jpg

Med två världsledande forskare inom robotik har det före detta spelbolaget Gleechi nu en position inom både industrin och vården. Den egenutvecklade mjukvaran VirtualGrasp tar VR till nya nivåer.

Inför Digitala strategier

"Offentlig sektor har hamnat efter"

8 sep 2017 ledarskap

ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg

Regeringens Digitaliseringsråd och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att få till ett Sverige i digital framkant. Åsa Zetterberg är centralt involverad i båda sammanhangen och hon har tankar om vad som krävs för en lyckad digitalisering, både på nationell och kommunal nivå.  

Inför Digitala strategier

Stora Enso tar hjälp av 25 000 experter

22 sep 2017 digit

AdobeStock_112283873_2.jpg AdobeStock_112283873_2.jpg AdobeStock_112283873_2.jpg

Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor i Stora Ensos utveckling från pappers- och kartongtillverkare till ett ledande företag inom förnybara material från skogen. Till sin hjälp har de 25 000 medarbetare i koncernen.

Inför Digitala strategier

Så utmanar Husqvarna Group marknaden

26 sep 2017 digit

husWEBB1.jpg husWEBB1.jpg husWEBB1.jpg

Ett samarbete med bland annat Telenor resulterade i Battery box, som gör det enklare för alla som inte vill äga maskiner. Nu väntar flera områden för Husqvarna Group på nästa steg i digitaliseringen.

Inför Digitala strategier

Boliden utvinner ny konkurrenskraft

25 sep 2017 ledarskap

burmanWEBB.jpg burmanWEBB.jpg burmanWEBB.jpg

För gruv- och smältbolaget Boliden innebär digitalisering att erbjuda medarbetarna säkrare arbetsplatser. Men också en möjlighet att jobba effektivare och konkurrera med världsmarknadens giganter.

 

Inför Digitala strategier

Kiruna flyttar till hållbarhet

25 okt 2017 ledarskap

kiruna2 960640.jpg kiruna2 960640.jpg kiruna2 960640.jpg

Kiruna bygger sin nya stad "härifrån till hållbarheten" och helt enligt kommuninvånarnas önskemål. Stadens kontrollrum med smarta sensorer och IoT är en viktig förutsättning för att nå målen.

Inför Digitala strategier

Innovation driver kundnöjdhet

15 nov 2017 digit

barnekowWEBB.jpg barnekowWEBB.jpg barnekowWEBB.jpg

Telia satsar stort på innovation i nära samarbete med kunder och medarbetare. Division X är Telias inkubationskammare där medarbetare kan testa nya idéer för att utveckla framtidens lösningar.

Rekommenderad läsning

Kalmar har Sveriges nöjdaste patienter

30 jun 2017 it i vården

AdobeStock_86869982_3.jpg AdobeStock_86869982_3.jpg AdobeStock_86869982_3.jpg

Landstinget i Kalmar län har Sveriges mest nöjda patienter och tre av de bästa sjukhusen. En driven it-avdelning med stort engagemang och höga ambitioner är nyckeln till framgångarna.

"Sveriges tillväxttakt sämst i Europa"

10 jun 2016 ledarskap

Sofia Svanteson.jpg Sofia Svanteson.jpg Sofia Svanteson.jpg

Sofia Svanteson från Ocean Observations tycker till om Sveriges digitala utveckling. 
 Vår utvecklingstakt är i stort sett noll och våra journalsystem inom vården är förlegade och oanvändarvänliga. Vi måste befria välfärdsdatan, säger hon.

Damberg om digitalisering

25 nov 2016 digit

damberg snip.JPG damberg snip.JPG damberg snip.JPG video

Ledande bolag inom digitalisering behöver ta ett större ansvar att ställa krav och dela med sig av kunskap och erfarenheter. Alltför många små och medelstora företag har kommit på efterkälken och behöver stöd för att hänga med på digitaliseringståget. Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Delad data påskyndar digitalisering

9 dec 2016 it i vården

SvantesonNiclas_960x640.JPG SvantesonNiclas_960x640.JPG SvantesonNiclas_960x640.JPG video

Behoven av digitalisering inom vård och omsorg är oändliga. Samtidigt går utvecklingen långsamt. Sofia Svanteson, strateg Ocean Observations, och Niklas Pettersson, ansvarig IoT Atea, vill se testbäddar av delad data.

Bättre vård med TioHundras platta

23 maj 2017 it i vården

AdobeStock_1078613_2.jpg AdobeStock_1078613_2.jpg AdobeStock_1078613_2.jpg

Sedan knappt ett och ett halvt år har det mobila journalsystem som kallas Väddöplattan utvärderats i glesbygden Stockholms skärgård. Resultaten är positiva för TioHundras satsning på bättre vård och nu tas nästa steg i utvecklingsarbetet.

Vårdåret 2017

29 dec 2017 it i vården

Stetoskop och dator.jpg Stetoskop och dator.jpg Stetoskop och dator.jpg

Appar för läkarbesök, VR för strokepatienter och plattor som sparar en timme per personal och arbetspass - det råder ingen brist på smarta lösningar inom vården. Men mycket återstår att göra för att säkra vår välfärd och samverkan är nyckeln till långsiktig framgång.

Svenskt edtech digitaliserar Burma

18 jan 2018 it i skolan

tre pojkar i myanmar.jpg tre pojkar i myanmar.jpg tre pojkar i myanmar.jpg

Ett svenskt edtech startup har fått uppdraget att modernisera Myanmars skolor med digitala och mobila utbildningslösningar. Avtalet mellan Edoo och landets utbildningsdepartement berör 10 miljoner elever och 500 000 lärare.

Komplex omvärld kräver nya ledare

19 maj 2016 ledarskap

gartner.jpg gartner.jpg gartner.jpg

Digitaliseringen skapar en komplex värld som kräver ett nytt förhållningssätt till ledarskap och affärsutveckling. För att navigera i den nya världen har Gartner sammanställt fem paradoxer som hjälper oss att förstå vilka utmaningar som väntar.

AdobeStock_124370064_2.jpg

Bättre för varje dag i Kalmar

Artikel 1 av 8: Inför Digitala strategier

gleechi 3 960640.jpg

Från spelutveckling till rehab

Artikel 2 av 8: Inför Digitala strategier

ÅSA-Z-foto-skarpt.jpg

"Offentlig sektor har hamnat efter"

Artikel 3 av 8: Inför Digitala strategier

AdobeStock_112283873_2.jpg

Stora Enso tar hjälp av 25 000 experter

Artikel 4 av 8: Inför Digitala strategier

husWEBB1.jpg

Så utmanar Husqvarna Group marknaden

Artikel 5 av 8: Inför Digitala strategier

burmanWEBB.jpg

Boliden utvinner ny konkurrenskraft

Artikel 6 av 8: Inför Digitala strategier

kiruna2 960640.jpg

Kiruna flyttar till hållbarhet

Artikel 7 av 8: Inför Digitala strategier

barnekowWEBB.jpg

Innovation driver kundnöjdhet

Artikel 8 av 8: Inför Digitala strategier