Bättre för varje dag i Kalmar

AdobeStock_124370064_2.jpg

Kalmar län har seglat upp som en förebild inom digitalisering bland Sveriges landsting. Kanske för att fokus inte ligger på teknik utan på nytta. Här drivs utvecklingen av användarna och bara om den tydligt förbättrar verksamheten.

– Vi ska bli lite bättre varje dag. Det svåra är inte så mycket att införa digitala lösningar, utmaningen är att utveckla och förbättra verksamheten och arbetsprocesserna. Vi kan räkna hem digitaliseringen bara om vi hela tiden utgår från nyttan med den, säger Johan Hallenborg som är it-direktör vid landstinget i Kalmar län.

Lite bättre varje dag är inget tomt skryt för ett landsting som driver tre av Sveriges bästa sjukhus och ligger i absoluta toppen när det gäller patienternas förtroende för vården. Men inledningsvis var det en utmaning att rekrytera rätt förändringsledare.

– Duktiga och förändringsbenägna yrkespersoner i respektive verksamhet ska driva digitaliseringen, men det är svårt att få till exempel läkare att avsätta tid från sitt kliniska arbete till att arbeta med it. Vårt argument har varit ”detta är vår framtid” och med tiden har chefers och andra nyckelpersoners entusiasm spritt sig bland medarbetarna. I dag arbetar vi enligt en samverkansmodell som förenklat innebär att digitaliseringen drivs av verksamheten med stöd från it.

johan_hallenborg_h_2.jpg

Johan Hallenborg, it-direktör vid landstinget i Kalmar län.

Fånga idéerna

Kalmar läns landsting har 8 000 medarbetare som arbetar med 250 it-system och har drygt 30 000 komponenter, från pc till röntgenapparater, kopplade till sitt nätverk. Som grund för samverkansmodellen finns ett organisatoriskt perspektiv som kretsar kring landstingets 15 förvaltningsobjekt, till exempel operation och intensivvård.

– För att fånga upp och förvalta deras idéer och önskemål träffar vi regelbundet utsedda företrädare, till exempel läkare och sjuksköterskor, och diskuterar utveckling och förvaltning av deras it-system.

I Kalmar ska allt som görs förbättra vårdprocessen och Johan Hallenborg ger ett exempel som samtidigt varit en värdefull påminnare.

– Under 2005-09 införde vi vårt nuvarande journalsystem som då var kronologiskt uppbyggt och allt viktigt skrevs in vid varje patientkontakt. Nu gör vi transformationen som bland annat innebär att journalen börjar med en uppmärksamhetssignal till läkaren som läser den – vad är livsviktigt för denna patient. I detta fall har vi först i efterhand sett över verksamhetsutvecklingen men i dag införs inga nya digitala lösningar utan ett tydligt svar på vilken nytta de erbjuder.

Mer patienttid

Ett aktuellt exempel på det är införandet av smarta plattor inom den geriatriska vården.

ds 2016.jpg

Johan Hallenborg på Digitala strategier

Den 22 november är Johan Hallenborg en av talarna under Digitala strategier på Stockholm Waterfront Congress. Anmäl dig här.

– Vi har gjort en noggrann genomgång av vårdprocessen för att ta hem nyttan med den föreslagna lösningen. Nu ser vi redan under pilotstudien att plattorna sparar minst en timmes arbetstid per medarbetare och pass. Samtidigt får personalen mer kvalitetstid med patienterna. Just det var också drivkraften för personalen som drev utvecklingen.

Under Johan Hallenborgs drygt fem år som it-direktör har Kalmar läns landsting blivit en förebild inom digitalisering. Kanske är förklaringen ett starkt personligt engagemang i något helt annat än teknik.

– Jag ser hela tiden till värdet för våra användare. De digitala lösningarna kan aldrig ersätta de personliga möten och den fysiska kontakt som vi människor behöver och det får vi aldrig glömma bort.

10 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto adobe stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng