Halmstad säkrar och socialiserar

AdobeStock_107846287_2.jpg

Digitala lösningar ökar inte bara säkerheten utan också engagemanget. I Halmstad testar två äldreboenden en lösning för att anhöriga ska kunna ta del av de äldres aktiviteter. Och snart inför kommunen digitala signeringslistor för läkemedel, som väntas spara tid och skapa större säkerhet.

– Att vi blev uttagna till LEDA för hälsa och omsorg har ökat intresset i förvaltningen och man kan säga att hela organisationen kommit igång med en digital transformation under året som gått. Vi har hela tiden haft höga ambitioner med vår digitalisering men LEDA har blivit en katalysator som gjort att it-utveckling kommit ännu högre på agendan. Nu har vi till exempel en mer aktiv dialog med enhetschefer i verksamheten och har bland annat genomfört workshops kring digitaliseringens möjligheter, säger Thomas Wollentz, utvecklingsledare och it-strateg i Halmstad kommun om deltagandet i SKL:s projekt.

Under LEDA-året har Thomas Wollentz och hans kollegor fått en del värdefulla erfarenheter även på hemmaplan. Till exempel har införandet av digitala signeringslistor för bland annat läkemedel inte riktigt följt den ursprungliga tidplanen.

– Nu är vi nöjda med vår kravspecifikation och i november ska vi ha valt leverantör och införandet börjar tidigt 2018. Ett systemstöd ska utgöra en viktig pusselbit i verksamheten under flera år och planeringsfasen måste få ta tid. I Halmstad har vi väldigt många olika projekt på gång och det gäller att inte bara stirra sig blind på de ekonomiska resurserna. Det ska också finnas tid och organisation att ta emot förändringarna för att maximera nyttoeffekterna. Det är helt enkelt viktigt att inte försöka göra för mycket på en gång och det tar vi med oss i framtiden.

Seniorg

Thomas Wollentz ser fram mot införandet av digitala signeringslistor.

Det är värdefullt att se att mamma gör trevliga saker som man också kan prata om vid nästa kontakt.

Thomas Wollentz , utvecklingsledare och it-strateg i Halmstad kommun

– Det kommer att ersätta väldigt mycket manuellt arbete inom hemtjänsten och hemsjukvården. Nu kommer sjuksköterskorna fylla i läkemedelslistorna i datorn och undersköterskorna ha tillgång till dem i sin smartphone tillsammans med viss avvikelsehantering. Det blir enklare, mer patientsäkert och är verkligen en guldstjärna i kanten för verksamheten som jag ser det.

En annan lösning för äldreomsorgen har Halmstad hämtat från förskolan.

– Inom förskolan är det vanligt och uppskattat med en mobil anhörigtjänst som gör att föräldrar kan se bilder från barnens aktiviteter under dagen. Nu testar vi appen Seniorg på två äldreboenden med positiva resultat. Via appen kan anhöriga se bilder av sin släkting från dagens aktiviteter. Det är värdefullt att se att mamma gör trevliga saker som man också kan prata om vid nästa kontakt.

Stopp för stuprör

Det är inte bara i Halmstads kommun som digitaliseringen står högt på dagordningen. I Halland samverkar sex kommuner och Region Halland genom en gemensam stöd- och samverkansstruktur där hallänningens bästa står i centrum.

– Vi bildar en gemensam stödstruktur med tre permanenta taktiska områden; barn och unga, mitt i livet och senior. Tvärs igenom dessa skär fem fokusområden som finns aktiva under cirka två år och där jag samordnar området digitalisering. Jag ser fram mot arbetet som omfattar regionens huvudmän inom vård och omsorg och där vi verkar för att undvika de berömda stuprören.

Halmstad i LEDA för hälsa och omsorg

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tillsammans med Vinnova initiativtagare till programmet LEDA för smartare välfärd som syftar till att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Kommunerna som deltar inom området hälsa och omsorg är: Göteborgs stad, Halmstads kommun, Helsingborgs stad, Karlskrona, Malmö stad, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Trelleborgs kommun, Vara kommun, Västerås stad och Östersunds kommun.

 

17 oktober 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i vårdenFoto adobe stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng