Megatrender formar framtiden

DSC_0934.jpg

Andrew Bolwell, chief disruptor HP, analyserar trender för att förutspå framtiden.

Din armbandsklocka beställer medicin, dina kläder förändrar egenskaper efter vädret och du får gitarrlektioner av ett hologram som ser ut som din favoritartist. Genom att analysera de stora trenderna kan vi se framtiden, menar Andrew Bolwell, Chief Disruptor på HP.

Fyra megatrender påverkar och förändrar vår värld just nu. Allt fler människor flyttar till städer. Jordens befolkning blir äldre. Globaliseringen ökar och skapar nya förutsättningar för företag och organisationer. Innovationstakten för digital teknik går i ett rasande tempo. Om vi har koll på detta kan vi skapa oss en god bild av hur framtiden kommer att te sig. Det hävdar Andrew Bolwell, mannen som identifierat megatrenderna.

– Vi kan inte se in i framtiden men genom att förstå vad som händer får vi en god uppfattning om åt vilket håll utvecklingen går och hur vi kan agera för att möta den, säger han.

Han analyserar trenderna för att hjälpa HP utveckla sin verksamhet och sina erbjudanden. Men också för att ge andra en uppfattning om vad som kommer att krävas och vilka möjligheter som skapas. Ett samtal med honom innehåller en hel del visioner, men stora delar av hans resonemang ser vi redan bevis för. Som den kraftiga urbaniseringen. Miljontals människor flyttar in till städerna och år 2025 kommer fem miljarder människor att vara stadsbor. År 2030 kommer det att finnas 41 så kallade megacities, städer med fler än 10 miljoner invånare. Det är en fyrdubbling jämfört med 1990.

– Städer får ekonomier som hela länder, säger han och pekar på den kinesiska staden Tianjin som år 2010 hade ungefär samma BNP som Stockholm, 130 miljarder dollar. År 2025 räknar man med att siffran ska ha stigit till 630 miljarder, vilket motsvarar hela Sveriges BNP.

Megastäder driver utvecklingen

Utvecklingen som innebär att städer blir som hela land i fråga om befolkningsmängd och ekonomisk omfattning förändrar förutsättningarna för näringslivet. Bland annat eldar den på delningsekonomin, som innebär att vi kommer att äga färre saker för att istället hyra dem vid behov. Med andra ord: vi köper funktionen när den behövs.

– Företagserbjudanden som idag bygger på att sälja produkter behöver förändras så att de istället kan sälja tjänster, säger Andrew Bolwell.

Enrummare kommer att kunna byta funktion med en knapptryckning.

Andrew Bolwell, Chief disruptor, HP

Den kraftiga urbaniseringen skapar inte minst utmaningar kring infrastruktur och bostäder. Troligtvis får vi glömma idén om att bo i rymliga lägenheter med flera rum och istället nöja oss med enrummare, säger Andrew och pekar på en lösning där ett enda rum kan förvandlas från sovrum, till kök, till vardagsrum med endast en knapptryckning. Rummet som kan förvandlas för att fylla olika funktioner finns faktiskt redan, från brittiska Yo! Home.

Ytterligare en trend som formar framtiden är att jordens befolkning blir äldre. År 2060 kommer antalet människor som är äldre än 30 år att vara tre miljarder fler än idag. Fler länder kommer att ha statusen ”super aged”, alltså ha en befolkning där fler än 20 procent är äldre än 65 år.

– Det leder förstås till ekonomiska utmaningar eftersom allt färre arbetsföra människor behöver försörja allt fler äldre. Samtidigt skapar den här utvecklingen nya möjligheter för marknaden eftersom en äldre befolkning har större köpkraft, säger Andrew Bolwell.

Robotar i hemmen

En annan utmaning i spåren av en åldrande befolkning handlar om hur vi utför vård och omsorg. Han visar en bild på en robot som hjälper en äldre person i sitt hem. Roboten testas redan, men Andrew understryker att vi ännu befinner oss i ett tidigt skede i utvecklingen av att maskiner tar hand om människor. Men vi har uppenbarligen klivit in på den vägen.

 Robotens funktioner bygger på bland annat IoT, internet of things. Men när han pratar om den trenden är det något annat än det vi ser idag. Till att börja med blir Internet of Things internet of all things vilket innebär att alla produkter som tillverkas kommer att förses med en förmåga att kommunicera med andra enheter.

Fyra tekniker att hålla koll på

  • Virtuell och utökad verklighet. Gränserna mellan den fysiska och digitala världen suddas ut i takt med att de här teknikerna utvecklas. De blir avgörande inom exempelvis sjukvård och utbildning.
  • Robotteknik. Robotar i kombination med artificiell intelligens kommer att förändra framtiden på ett genomgripande sätt.
  • 4D-skrivare. Vi har redan sett en del av konsekvenserna av 3D-skrivarnas utveckling. Den kommer att driva oss in i nästa steg av industrialiseringen.
  • Internet of Things. Alla saker kommer att vara uppkopplade och sammankopplade med varandra och bakomliggande tjänster, bland annat för att ge människan hjälp och avlastning i vardagen.

– Alla enheter kommer att förstå varandra, gå att styra som en helhet och inte minst kommer de att bli smarta på ett sätt som hjälper människan: bussen kommer när människor står vid en hållplats och ditt armbandsur som känner av din puls meddelar att den precis bad din husläkare att förnya receptet på hjärtmedicin, beskriver Andrew Bolwell.

Smarta maskiner, som han kallar dem, utvecklas inte endast för att göra det vi säger åt dem att göra. Med hjälp av artificiell intelligens hittar de egna sätt att lösa problem och möta behov hos människan.

– När vi sen ger dem vingar, hjul, ben och armar. Då har vi smarta drönare, bilar och robotar. Smarta maskiner handlar om att tekniken kan förutse vad vi behöver och vill ha innan vi ens vet det själva, förtydligar han.

Utsuddade gränser och wearables

Här dyker begreppet Blended reality upp i resonemanget. Det innebär att gränsen mellan den digitala och fysiska världen suddas ut. Digitala verktyg hjälper oss att agera och fatta beslut i den fysiska världen utan att vi tänker på det. Wearables, kroppsnära it, spelar en central roll i den utvecklingen. Men han pekar också på hur hologram inte längre endast kommer att vara tredimensionella visuella representationer av ett föremål, utan också få fysiska egenskaper.

– Vi kommer att kunna röra och hantera ett ”hologramföremål”. Tänk dig läkarstudenter som kan träna svåra ingrepp utan att någon kommer till skada eller morgondagens underhållning där din favoritartist kan sitta bredvid dig och visa knep på pianot eller gitarren, säger han.

Fyra megatrender som kommer

  • Urbanisering. 2030 kommer jordens befolkning bestå av 8,5 miljarder människor. 97 procent av dem bor i städer. Det skapar utmaningar kring bostäder, energiförsörjning och infrastruktur.
  • Åldrande befolkning. En allt äldre befolkning ställer krav på vård och omsorg. Utmanande för länders ekonomier, men det skapar även möjligheter för näringslivet.
  • Hyperglobalisering. Företag måste ständigt utvecklas för att behålla konkurrenskraften.
  • Accelererande innovation. Företag måste vara uppmärksamma på ny teknik som kan bli byggstenar för nya marknader.

Somligt av det Andrew pratar om ter sig som fjärran visioner. Men han påminner om att den tekniska utvecklingen går extremt fort. Den följer en exponentiell kurva, vilket innebär att en smart telefon, som idag har mer datorkraft än vad hela NASA hade för att genomföra månlandningen 1969, kommer att vara en miljard gånger kraftigare om 30 år.

– Företag måste hela tiden vara uppmärksamma på ny teknik för att hitta det som kan bli grunden för nya marknader, säger han.

4D-skrivarna kan mycket väl vara en sådan teknik. Den fjärde dimensionen är egentligen ingen dimension, utan innebär att materialet som används av skrivarna för att bygga upp produkten kan förändras. Parametrar som lufttryck, temperatur och vilka krafter materialet utsätts för kan påverka formen och andra egenskaper hos den färdiga produkten, som då kan anpassa sig efter miljö och hur den används.

Andrew har ingen kristallkula. Han kan inte se in i framtiden och han kan inte leverera några sanningar om den. Men han vet åt vilket håll vi rör oss.

Atea Bootcamp: Andrew Bolwells keynote

Vill du se Andrew Bolwells keynote från Atea Bootcamp i maj? Klicka här.

19 september 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Henrik RådmarkledarskapFoto Jonas Borg

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng