Transparent intelligens ger fönster för framtiden

AdobeStock_62329289_TransparentIntelligens.jpg

Tiden då ett fönsterglas bara var ett fönsterglas är snart förbi. Modern glasforskning ger utrymme för allt mer komplexa, tekniska funktioner som ska höja vår livskvalitet. 

På 1980-talet kom fönsterglas med solskyddsfunktioner. På 1990-talet utvecklades lågenergiglas och nu är vi framme vid ännu en teknisk milstolpe: smarta glas, eller transparent intelligens som Mikael Ludvigsson, forskare vid glasforskningsinstitutet Glafo, föredrar att kalla det.

– Vi har vänt perspektivet och istället för att forska på glas fokuserar vi på att forska om funktioner som är transparenta i glas. Funktionerna åstadkommer man genom att kombinera lager av andra genomskinliga material som metalloxider och polymerfilmer utanpå, mellan och i glasskivor.

2013 tog vi fram ett fönsterglas med Ericsson som fungerar som en wifi-antenn.

Mikael Ludvigsson, glasforskare vid Glafo

Idag har vi vant oss vid till exempel touchfunktioner i skärmar, men det finns många andra funktionsglas på marknaden. Ett exempel är fönster som kan växla mellan olika grader av genomskinlighet med en knapptryckning, något som passar i badrum och i fönster som vätter mot gatan där man av någon anledning inte vill använda persienner. Framtidens glas har dock ännu mer att bjuda på.

– 2013 tog vi fram ett planglas tillsammans med Ericsson som fungerar som en wifi-antenn med hjälp av en särskild genomskinlig beläggning för att visa att det går. Det är ett bra exempel som visar hur glas kan ingå i ett internet of things-systemet, säger Mikael Ludvigsson.

Andra praktiska tillämpningar är till exempel fönsterglas som innehåller transparenta solceller och därför skördar energi när solen ligger på. Det är också i vår levnadsmiljö transparent intelligens gör sin största nytta, inte minst genom sin förmåga att anpassa sig efter sin omvärld, menar Mikael Ludvigsson.

– I klimatskalet i byggnader är fönster en viktig del och det händer mycket på forskningsfronten när det gäller glas och energi. Har du fönster som släpper in mycket ljus när det behövs och blir mörkare när solen ligger på behöver luftkonditioneringen inte gå lika hårt. Jag vill påstå att man höjer livskvaliteten för de boende genom att använda den här typen av teknik.

Trenden går mot mera glas

Trenden de senaste decennierna är att man vill ha mer och större glas i byggnader och bilar. Samtidigt vill branscherna också ha tunnare, starkare och lättare glas med fler funktioner och det är där utmaningen ligger för forskarna.

– Det finns alla tänkbara möjligheter som till exempel fasader som fungerar som stora reklamskyltar och du kan ju tänka dig vad mycket information om olika tillstånd man kan samla in i en stad om man bygger in sensorer i fönstren, säger Mikael Ludvigsson.

Han betonar betydelsen av glas som en bra beståndsdel i samhället, inte minst ur ett miljöperspektiv.

– Glas är ett modulärt system som är lätt att byta ut eftersom det traditionellt sett gått sönder så man varit tvungen att kunna byta ut dem. Idag är fönstren ännu starkare men det är fortfarande ett bra sätt att addera funktioner. Man kommer aldrig att byta ut saker till exempel är ingjutna i en betonggrund men genom att byta ut ett fönster kan man lägga till nya funktioner samtidigt som man återvinner det gamla fönstret. Det kostar även mycket mindre att byta ut än att till exempel göra nya luckor i klimatskalet. Det är en spännande tanke som passar in i den cirkulära ekonomin.

Än så länge är det framför allt inom byggsidan och fordonssidan det stora intresset för transparent intelligens finns, men Mikael Ludvigsson hoppas att it-branschen också ska börja se möjligheterna.

– Vi ser överallt att traditionella element som till exempel glas och tyger får fler funktioner och det är ju fantastiskt. Ingen vill väl bo i ett hus som är ett tekniskt museum. Microsoft Windows kan helt plötsligt få en ny innebörd...

 

4 augusti 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrerodigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng