Nu kliver landstingen in i framtiden

AdobeStock_54048895_Landsting_960x640.jpg

De tre stora landstingsregionerna har under lång tid förberett sig för den stora digitala transformationen och nu står man äntligen i startgroparna. I höst påbörjas en stor upphandling som ska ta tillvara på de nya möjligheterna.

Digitaliseringen av samhället har nått alla branscher och vården är naturligtvis inget undantag. Ny teknik ger möjlighet till bland annat att ge mer vård i hemmet. Samtidigt har den underliggande infrastrukturen inom landstinget länge trampat vatten medan den privata vården ofta har haft lättare att anamma digitaliseringen.

Under sent 1980-tal och början på 1990-talet gjordes stora investeringar i den digitala infrastrukturen för sjukvården vilket medförde att Sverige hamnade långt fram internationellt sätt. Sedan dess har inte tillräckligt skett, men nu är det dags att ta fram system anpassade för de nya tekniska förutsättningarna – och de framtida sådana. Stockholms läns landsting har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne gjort ett omfattande analysarbete och de två förstnämnda står nu klara att tillsammans snart gå in i ett upphandlingsskede.

Daniel_Forslund_960x640.jpg

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting Foto: Anna Molander

– Vi har nått gränsen för vad grundplattformen klarar av och det går inte att lappa och laga längre. Att införa nya funktioner som till exempel att läsa av wearables för datainsamling kräver i bästa fall meckiga nödlösningar och mycket är bundet till stationära enheter istället för att följa mobilitetstrenden. Det finns bra system men de simmar i en sjö av dåliga system, säger Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Ny plattform ger starkare skydd

Satsningen på en ny plattform som nu ska göras innebär att man nu kan öka både patientsäkerheten och integritetsskyddet på ett sätt som varit svårt tidigare.

­– Förut har man varit tvungen att kompromissa mellan dem. Man har låst in data i respektive system vilket gett ett bra integritetsskydd men en sämre patientsäkerhet, men för första gången kan man nu höja nivån på båda samtidigt. Dagens tekniska system gör det möjligt att ha gemensamma databaser och ändå sätta behörigheter på informationen. Om du är kvinna och bryter ett ben behöver ortopeden inte ha tillgång till dina gynrapporter till exempel. Vi kan också kravställa spårbarhet, vem som läst din information, på ett annat sätt, samtidigt som vi kan öka patientsäkerheten, säger Daniel Forslund.

Vi har upplevt en enorm frustration från personalen.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd

Under lång tid har man tillsammans med 120 läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter tittat på processer och flöden för att kunna upphandla lösningar som fyller verksamhetens behov av information. Daniel Forslund menar att man tidigare ofta tänkt teknik först och verksamhetens behov har kommit därefter, något man nu vänt på.

– De senaste åren har vi upplevt en enorm frustration hos personalen som använder modern teknik i sin vardag men inte på arbetsplatsen. Hemma har de mobiler och plattor, på jobbet har man fortfarande fax och personsökare. Det har skapat ett enormt förändringstryck inifrån organisationen. Nu har vi lagt mycket tid på att identifiera olika patientscenarier och vilka särskilda informationsbehov som finns där.

Tanken är att ha ett modulärt uppbyggt grundsystem som lämnar utrymme för att både implementera nya funktioner och ta bort obsoleta sådana samtidigt som det ska finnas öppningar för innovationer som idag inte existerar.

Vad tycker du?

Har du synpunkter på den digitala transformeringen av sjukhus och andra vårdinrättningar? Hör av dig till oss på nyheter@voister.se eller kommentera på vår Facebooksida, facebook.com/voisterse/

– I höst kommer vi att gå ut i en konkurrenspräglad dialog som är en mer öppen metodik för upphandling. Om vi kravställer för mycket låser vi leverantörerna till befintlig teknik och vi vill utmana marknaden i en dialogbaserad process. Det gör också att små innovativa företag kan leverera spjutspetsteknik inom sina områden och vi ser redan en fantastisk tillväxt av den typen av företag, säger Daniel Forslund.

Migration en stor utmaning

Han menar att ett par stora utmaningar som måste hanteras är bland annat migrationsprocessen då data från de gamla systemen ska föras in i de nya standardiserade systemen, och hur man rullar ut en sådan jättelansering som det kommer att innebära.

– Det här är en dygnet-runt-verksamhet som vi inte kan stänga utan samtidigt som det rullas ut måste vi fortsätta verksamheten och det är en utmaning i sig vilket vi sett bland annat hos våra danska kollegor i Köpenhamnsregionen där man precis gjort det.

Tidplanen är nu att upphandlingen ska vara klara tidigt 2018 för att sedan rullas ut och trimmas in.

– Naturligtvis innebär det ett stort och nödvändigt förändringsarbete för arbetssätt och processer, men ganska snart efter utrullningen tror jag att vi kommer att se en boom av innovativa beslutsstöd för medicinsk personal och patienter. De kommer att kunna dra nytta av data från wearables och smartphones som kan interagera med vår standardiserade plattform. Jag ser också att vården kommer att vara mycket mer flexibel. Idag besöker vi vårdinstanserna när det passar dem, men inom ett par år kommer det att vara mycket mer flexibilitet. Då slipper vi också diskussionerna om vårdköerna som skapar mycket oro idag.

 

1 augusti 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerreroit i vården

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng