"Digitaliseringen innebär smidigare resor för alla"

anna johansson pixlr.jpg

Infrastrukturminister Anna Johansson. Fotograf: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Infrastrukturminister Anna Johansson, (S), drömmer om ett Kollektivtrafiksverige med mer öppna data och där man kanske bara behöver ett enda kort till sina resor inom landet.
 Där skulle man kunna ha biljetter från flera olika system och kunna kombinera dem i en och samma lösning. Man skulle även kunna beställa andra färdmedel, som till exempel hyrcykel eller gå med i en bilpool.

Tidigare under veckan har Voister skrivit om Västtrafiks och Stockholmstågs digitaliseringsresa. Som avslutning av serien har vi pratat med personen som sitter i pole position med beslutandeklubban i hand - infrastrukturminister Anna Johansson.

 Vi har bara sett början av digitaliseringen inom kollektivtrafiken, vilket i framtiden kommer leda till ett mycket smidigare resande för alla, säger hon.

Hur kan digitaliseringen utveckla resandet framöver?

 Just nu arbetas det mycket med mobility as a service. Vi hoppas att man framöver ska kunna ha ett och samma reskort, i till exempel en app i sin mobil, i sitt kontokort eller på annat smart ställe. På det kortet ska man kunna resa över länsgränser, till exempel med både Västtrafik och Hallandstrafiken. Man ska kunna ha biljetter från flera olika system och kunna kombinera dem i en och samma lösning.

 Vi tänker också att man inom det systemet ska kunna beställa en hyrcykel, gå in i en bilpool eller dylikt.

För att få till detta fullt ut krävs en skillnad i inställning. Ska man vara ett framgångsrikt företag framöver får man inte bara se till egna affären utan då krävs mer samarbete, menar Johansson. Vilket hon också har sett blir allt vanligare, öppenheten mot andra branscher och företag blir allt större.

 Det blir vanligare att samarbeta med andra i ett större system för att på så sätt skaffa fler resenärer. Alla vinner på att samarbeta med taxi, bilpooler eller biluthyrare. De är inte hot längre utan ökar istället värdet. Där börjar vi se en annan, mer tillmötesgående inställning vilket är otroligt viktigt och bra.

Vilka städer och länder ser du som föredömen?

 Västtrafik i Göteborgsområdet ligger långt fram i Sverige. Sedan är Schweiz ett föredöme, där använder man ett kort för alla resor inom landet. Det blir svårt att fixa i Sverige då vi är ett större land, men det finns definitivt aspekter man kan lära av andra länder.

 Vi måste börja dela öppna data mer, det vill säga öppna tidtabellerna så att de blir en fri resurs. På så sätt kan apputvecklare använda dem för att utveckla nya tjänster. Det handlar inte bara om kollektivtrafiken utan även om trafiken på vägarna. Där skulle man till exempel kunna se information om köbildning: ”väntar du ett tag så kommer du fram den här tiden”, och så vidare.

Finns det inga negativa aspekter av öppenheten och digitaliseringen?

 En parallell diskussion blir ju isåfall integritetsfrågan. Om all denna data tillgängliggörs och strömmar ut, hur säkerställer vi att den inte hotar den personliga integriteten? Och vem äger stordatan? Den sistnämnda frågan kommer bli en nyckelfråga och där finns det inga riktiga svar än.

15 juli 2016Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Kristian Pohl

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng