Voister förklarar

Vad är hyperautomation och vilka är fördelarna gentemot automation?

Bild Iot Fabrik Robothand Och Personer Vid Övergångsställe

Foto: Adobestock

Hyperautomation nämns ofta som en av de stora tekniktrenderna just nu. Men vad är egentligen skillnaden mot "vanlig" automation, vilka tekniker kan användas och vilka är verksamhetsnyttorna med hyperautomation? Voister förklarar. 

Hyperautomation är ett samlat begrepp för att använda nya tekniker till att automatisera så många processer som möjligt, så fort som möjligt. Alltså rör det sig inte om en speciell teknik utan ett ekosystem av flera olika tekniker, där man vill nå en vardag med så få manuella moment som möjligt, och där en stor del av värdet ligger i att man nyttjar olika tekniker tillsammans. 

Förenklat kan man säga att det handlar om att öka automatiseringen av affärsprocesser såsom ekonomiska processer, marknadsföringsprocesser och operativa arbetsflöden. 

Hyperautomation omnämndes som en av Gartners strategiska tekniktrender för 2022. 

Vad är skillnaden mellan hyperautomatisering och automatisering? 

Automatisering handlar om att använda teknik för att automatisera vissa uppgifter och processer. Målet med automatisering är att minska mänsklig ansträngning, öka effektiviteten och minska risken för fel.

Hyperautomatisering går ett steg längre än automatisering eftersom det handlar om att så mycket som möjligt automatisera uppgifter och processer som sträcker sig tvärs över avdelningar och system inom en organisation. 

Målet med hyperautomatisering är att så långt det går eliminera mänsklig inblandning och skapa en så automatiserad och effektiv verksamhet som möjligt. Hyperautomatisering kräver ofta mer avancerade tekniker och system för att kunna genomföras, och resultatet kan beskrivas som en digital omvandling.

Vilka tekniker och verktyg kan användas för att implementera hyperautomatisering? 

Målet är att fatta beslut på ett effektivare sätt. Tekniker som används är exempelvis RPA, AI inklusive ML och NLP (naturlig språkbehandling), IoT, BPM (Business process management) och applikationsplattformar med low code. Lösningarna behöver inga API:er utan nyttjar systemen på samma sätt som en person skulle göra. De är självlärande, och kan både analysera och fatta egna beslut. 

Vilka är nyttorna med hyperautomation?

  • Möjlighet att spara tid och pengar. Genom att automatisera vissa komplexa och ofta tidsödande arbetsuppgifter kan medarbetare istället fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. 
  • Nyttja äldre system. Med hyperautomation kan organisationer integrera olika system och processer, även äldre systemmodeller som saknar möjlighet till API-kopplingar. 
  • Ökad ROI. Hyperautomation kan minska verksamhetens kostnader och öka lönsamheten. 
  • Bättre säkerhet. När en lösning är implementerad sker beslut och handläggning på samma sätt varenda gång. Detta kan minska risken för bedrägerier och admin-misstag och försäkra att lagar, regler och förordningar efterföljs. 
  • Snabbar upp automatiseringen. Hyperautomation kan hjälpa en organisation att få en överblick av processer och automatiseringsmöjligheter. Exempelvis kan AI-verktyg skala upp effektiviseringen genom att identifiera passande arbetsflöden som går att automatisera. 

Hur ser marknaden ut för hyperautomation? 

Enligt Grandview Research värderades den globala hyperautomation-marknaden till drygt 31 miljarder dollar 2021, och förväntas ha en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 16,5 procent under åren 2022-2030.

29 mars 2023Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonVoister förklarar

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng