Voister förklarar

Vad är bitcoin och hur fungerar kryptovalutor?

en bitcoin uppbyggd av små pixlar som kommer upp ur marken.jpg

Kryptovalutan bitcoin har både hyllats och dissats. Varför svänger valutan så mycket i värde och vilka är riskerna? Voister förklarar hur allt hänger ihop.

Bitcoin är en kryptovaluta, en digital valuta som inte har någon fysisk representation. Till skillnad från vanliga valutor finns ingen utfärdande centralbank eller liknande utan transaktionerna är publika och ligger på en distribuerad databas där alla har tillgång till dem. På så vis kan man säkerställa att valutan inte kan manipuleras. Låter det bekant? Inte konstigt då bitcoin är ett exempel på en blockkedja.

Tanken med bitcoin var från början att kunna genomföra anonyma betalningar över internet eftersom det inte finns officiella register över vem som äger bitcoins, men på senare tid har bitcoin fått inslag av mer spekulativ karaktär som valutahandel betraktat vilket gjort att många befarar en bubbla.

Om ingen utfärdar bitcoin, hur skapas de då?

Själva genererandet av bitcoin, där gränsen är satt kodmässigt till 21 miljoner, sker genom att använda datorers beräkningskraft till att lägga till block till bitcoins blockkedja. Det sker genom att ett särskilt kryptografiskt nummer ska lösas enligt en specifik algoritm som är mycket tidsödande. Eftersom fler och fler datorer används justeras hela tiden svårighetsgraden efter den totala beräkningskraften i blockkedjans nätverk. På så vis håller man kontroll över att nya bitcoin genereras regelbundet.

Vad är problemet med bitcoin?

Bitcoin består av en publik del och en privat nyckel. Som en del olyckliga personer fått uppleva kan därför en datorkrasch där ägarens digitala plånbok försvinner få ödesdigra konsekvenser eftersom det då blir omöjligt att bevisa att man är den rättmätiga ägaren. Många har därför valt att lägga sitt innehav på servrar hos betrodda företag, men även dessa har utsatts för omfattande attacker i syfte att komma över privata nycklar. En sådan attack var den mot Mt. Gox 2011 där 850 000 bitcoins till ett värde av 450 miljoner dollar stals.

Betalar man skatt på bitcoins?

Försäljning av bitcoins ska enligt Skatteverket kapitalvinstbeskattas. Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen ska man beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.

Vem uppfann bitcoin?

Det finns många myter om bitcoin. En av dem är att Satoshi Nakamoto skulle vara skaparen, eller kanske skaparna av bitcoin.  Vem eller vilka som står bakom den misstänkta pseudonymen är höljt i dunkel och teorierna är många. Vad man vet är att personen eller personerna bakom pseudonymen släppte den ursprungliga mjukvaran i januari 2009. Det innebär att grundaren under tio dagar var ensam om att generera bitcoin. Idag innehåller adressen kopplad till grundaren cirka en miljon bitcoin, vilket med dagens värde motsvarar över 19 miljarder dollar, något som i så fall sätter Satoshi Nakamoto på 44:e plats på listan över världens rikaste personer.

Finns det fler kryptovalutor?

Sedan bitcoins lansering har en bra bit över tusen andra typer av kryptovalutor lanserats. Till exempel fungerar Monero i stort sett som bitcoin men med den skillnaden att även information om var transaktioner har ägt rum byggs in i blockkedjan. Det innebär att den är svår att spåra och därför har seglat upp som kriminellas favorit.

Ett annat exempel är Ethereum som kan användas som valuta, men dess huvudsakliga syfte är att fungera som en plattform att bygga decentraliserade applikationer som exempelvis smarta kontrakt. Eftersom kontrakten körs i blockkedjor finns ingen risk för bedrägeri eller att en tredje part går in och ändrar i kontraktet.  

23 januari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Miguel Guerrero, Tim Lefflervoister förklararFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng