software defined

Sofware defined, SD, är en mjukvara som inkorporeras i hårdvaran för bättre kontroll, säkerhet, och effektivitet.

Läs mer

bild på frankfurt från ovan en solig dag.jpg

Foto: Adobestock

Software defined är samlingsnamnet som används för alla de sätt på vilka man kan omvandla hårdvara till mjukvara. Det kan exempelvis handla om Software defined network eller software defined datacenter.

De största vinsterna med Software defined är att man kan styra sina data och trafik på sin hårdvara på ett betydligt smidigare sätt. Software defined datacenter är ofta självläkande och styr dessutom automatisk trafik till servrar som är mindre belastade.

Fördelarna med ett SDN, Software defined network, är bland annat att man kan styra vilken trafik som ska färdas på vilken anslutning, och också styra vilka användare som har tillgång till vad i nätet.

Läs våra artiklar om SD-lösningar här. 

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng