smarta städer

En smart stad är en stad som utnyttjar teknik och digitalisering för att göra tillvaron bättre för både invånare, besökare och de anställda. Projekt rörande smarta städer pågår över hela Sverige och världen. 

Läs mer

smarta-staden.jpg (1)

Foto: Adobestock

Att göra en stad smartare handlar ofta om att förbättra effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster, samtidigt som de ekonomiska och miljömässiga aspekterna hela tiden tas i beaktande.

I en smart stad är även invånarna av högsta prioritet då den bygger mycket på kommunikationen och uppkopplingen mellan dem och beslutsfattarna. På så sätt kan staden bli en öppen arena för innovation och att skapa saker ihop.

Datan är själva motorn i den smarta staden. Det ständiga informationsflödet genom diverse sensorer och system samlas in och kan sedan analyseras. Därefter kan staden utvecklas på det sätt som gynnar de allra flesta.

Här kan du läsa våra artiklar om smarta städer.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng