Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

smarta städer

En smart stad är en stad som utnyttjar teknik och digitalisering för att göra tillvaron bättre för både invånare, besökare och de anställda. Projekt rörande smarta städer pågår över hela Sverige och världen. 

Läs mer Dölj

smarta-staden.jpg (1)

Att göra en stad smartare handlar ofta om att förbättra effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster, samtidigt som de ekonomiska och miljömässiga aspekterna hela tiden tas i beaktande.

I en smart stad är även invånarna av högsta prioritet då den bygger mycket på kommunikationen och uppkopplingen mellan dem och beslutsfattarna. På så sätt kan staden bli en öppen arena för innovation och att skapa saker ihop.

Datan är själva motorn i den smarta staden. Det ständiga informationsflödet genom diverse sensorer och system samlas in och kan sedan analyseras. Därefter kan staden utvecklas på det sätt som gynnar de allra flesta.

IoT och stadens kontrollrum

Runt om i landet pågår just nu fullt med projekt som rör den smarta staden. I Avesta testar de att via IoT-sensorer på ett effektivare sätt styra ventilationen i skolan genom att mäta av koldioxidhalten och temperaturen i luften. Detta hoppas de ska förbättra inandningsluften för både lärare och elever. Kommunen använder sig också av uppkopplade soptunnor och i centrum står ett antal solcellsbänkar som genererar energi.

Ett stort arbete pågår också i Kiruna, som håller på att ta fram sin nya stadskärna. Nya Kiruna har som mål att vara 100 procent klimatneutralt och för att nå dit är ny teknik ett krav. Med hjälp av ett stadens kontrollrum vill de erbjuda smart och flexibel gatubelysning för att göra medborgarna trygga. Kommunen vill också främja att medborgarna duschar på olika tider så att energikostnaderna kan jämnas ut.

Det är inte bara städer som arbetar med området. Ett Vinnova-finansierat projekt håller på att ta fram modeller för multifunktionella, digitala och smarta gator. Här försöker KTH och Sweco möta framtidens utmaningar inom digitalisering, urbanisering och klimatförändringar.

Mer läsning