skolverket

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och bidra till elevernas förbättrade kunskapsresultat.

Läs mer

tre-glada-barn-busar-med-froken-i-klassrummet.jpg

Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov samt ansvarar för den officiella statistiken på skolområdet och gör nationella uppföljningar och utvärderingar. Myndigheten ansvarar vidare för svenskt deltagande i internationella kunskapsmätningar.

Skolverket ska bidra till god kvalitet i svensk utbildning och gör det genom nationella insatser som utvecklar verksamheterna och fortbildning av såväl lärare som skolledare. Med Lärportalen erbjuder Skolverket material för att utveckla undervisningen i form av nyskrivna artiklar, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

Skolverket utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare, har ett särskilt sektorsansvar för handikappfrågor och ser till nyanlända elevers rätt att få en likvärdig utbildning av hög kvalitet. 

Här kan du läsa Voisters artiklar som på ett eller annat sätt rör Skolverket.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng