rise

RISE står för Research Institute of Sweden, och är ett av staten helägt forskningsinstitut. Tillsammans med universitet och näringsliv arbetar RISE med innovation i samhället.

Läs mer

Rise, Klimatkammare Och Testanläggning I Borås För Att Testa Bland Annat Luftvärmepumpar.

Klimatkammare och testanläggning i Borås för att testa bland annat luftvärmepumpar. Foto: David Lagerlöf/RISE

Rise grundade 1997 och har som övergripande syfte att samverka med universitet, näringsliv och offentlig sektor i olika forskningsprojekt och piloter som rör hållbar utveckling och innovation.

Forskningsinstitutet gör satsningar inom områden som digitala system, samhällsbyggnad, transport och biokemi, och finns på ett 20-tal orter i Sverige.

Här kan du läsa Voisters artiklar som involverar Rise.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng