OT

OT står för operational technology, på svenska kan det kallas operativ teknik, och it står som bekant för informationsteknik. I och med den ökade digitaliseringen kopplas it och OT allt oftare samman. 

Läs mer

Ot Industri

Med O:et i operational åsyftas att någon fysisk process hanteras, till skillnad från i:et it som innebär att det är information som hanteras. OT-säkerhet handlar därmed om att undvika att fysiska skador eller störningar äger rum eller får stora konsekvenser. 

Den allmänna digitaliseringen i samhället har ökat intresset för OT-säkerhet de senaste åren. Digitaliseringen innebär nämligen att OT-verksamheter kopplas upp och alltmer integreras med omvärlden, vilket innebär nya risker.

Att intresset har ökat beror även på nya regleringar inom Sverige och EU. Den uppdaterade säkerhetsskyddslagen samt EU:s NIS-direktiv har lett till en ökad aktivitet från tillsynsmyndigheter, vilket skapat ett tydligare fokus på OT-säkerhet.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng