leda

LEDA för smartare välfärd var ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Vinnova, vars syfte är att lyfta de digitala delarna av det offentliga Sverige.

Läs mer

sjuksköterska kollar blodtrycket på äldre man.jpg

Foto: Adobestock

LEDA ägde rum från hösten 2016 till hösten 2017. 20 anmälda kommuner deltog i initiativet, i syfte att ta del och lära sig av varandras erfarenheter och idéer kring verksamhetsutveckling med digitala verktyg och metoder. 

Det har dels handlat om konkret arbete och erfarenhetsutbyte kommuner emellan, dels diverse inspirationsföreläsningar. Mellan träffarna har kommunerna arbetat genom digitala och fysiska möten i olika grupper med uppgifter på hemmaplan.

LEDA innefattade två inriktningar: hälsa och omsorg, och skola och lärande, där tio kommuner fokuserade på det förra och tio på det senare. Tanken har också varit att kommuner som inte har ingått i LEDA-projektet ska kunna ta del av de erfarenheter de deltagande kommunerna har fått.

Här samlar vi Voisters artiklar om LEDA.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng