edge

Edge kan beskrivas som de insamlingspunkter för data som finns längst ut i nätverket, till exempel sensorer i en byggnad. Med edge kommer helt nya möjligheter för vad vi kan göra med data, men också nya krav på säkerhet.

Läs mer

Edge, Computing, 2 Bilar I 3D Med Sensorcirklar Under Sig

Foto: Adobestock

Edge är där allt händer i form av datainsamling. Edge skulle kunna översättas till kanten, och är helt enkelt de sensorer eller andra komponenter som samlar in data till ditt datacenter och molntjänster, eller för den delen utför beräkningar lokalt, så kallad edge computing.

Edge-teknike är både oundviklig och oumbärlig i takt med att vi söker utveckla allt smartare hus, bilar, och samhällen i stort. Datan som samlas in här är själva råvaran för den som vill utveckla smarta algoritmer.

Samtidigt ställer det nya krav på eftersom att fler komponenter ute på kanten innebär en större attackyta för hackare.

Här kan du läsa Voisters alla artiklar om edge.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng