digitala nationella prov

Skolverket har ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven i grundskolan och på gymnasial nivå för att skapa likvärdighet. 

Läs mer

Digitala Nationella Provet, Dnb, Elev Vid Dator

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration för lärare och annan personal med digitala prov, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

Elevernas förutsättningar att genomföra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra bland annat genom att rpoven kommer att rättas och bedömas anonymt och genom att tillgängligheten ökar för elever med funktionsnedsättning.

De digitala nationella proven kommer innebära förändringar i hur proven genomförs och bedöms. Lärare kommer behöva ta del av informationsmaterial och annat underlag från Skolverket om de kommande förändringarna i proven. I dagsläget är det främst vidareutbildning kring förändringar i undervisning utifrån de uppdaterade kurs- och ämnesplanerna som är aktuellt.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning som Skolverket tar fram och tillhandahåller till varje skola.

Här kan du läsa Voisters artiklar som handlar om DNP, digitala nationella proven.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng