Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

digitala nationella prov

Skolverket har sedan september 2017 ett regeringsuppdrag om att digitalisera de nationella proven i grundskolan och på gymnasial nivå och på så sätt skapa möjligheter för extern bedömning av proven och större likvärdighet. 

Läs mer Dölj

flicka-med-dator-och-bok.jpg

– Nationella proven ska stödja lärandet, inte ta tid från det. Därför har vi minskat antalet nationella prov. Med digitalisering kan nu den tid lärare lägger på proven minska och mer rättas digitalt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I 2016 års budgetproposition tilldelades Skolverket 34 miljoner kronor 2017 för att genomföra digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd. Regeringen beräknar att anslaget behöver utökas med 56 miljoner kronor årligen 2018-2021, 71 miljoner kronor 2022, 64 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor årligen från och med 2024.

Läs mer: Digitala prov 1.0

Enklare och effektivare

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare och effektiviteten ökar. Effektiviseringen sker främst genom minskad administration för lärare och annan personal med digitala prov, men även genom att minska risken för att provuppgifter sprids innan provtillfället. Effektiviseringen sker genom:

  • en papperslös distribution, som bidrar både till såväl en en effektivare som mer hållbar hantering av proven,
  • möjlighet till automaträttning,
  • förenklad data- och resultatinsamling,
  • automatisk inrapportering av provresultat och en fördelning av elevlösningar för extern bedömning.

Mer likvärdiga prov

Elevernas förutsättningar att genomföra de nationella proven digitalt är viktigt. De digitala proven blir mer likvärdiga och rättssäkra genom att:

  • proven kommer att rättas och bedömas anonymt,
  • tillgängligheten ökar för elever med funktionsnedsättning,
  • genomförandet blir mer enhetligt.

Börjar på försök

Från hösten 2018 genomför Skolverket en försöksverksamhet med utvalda skolor för ett stegvist införande av digitaliserade prov och extern bedömning. Under våren 2018 kommer de utvalda skolorna att informeras. Försöksverksamheten pågår till och med höstterminen 2021 och statsbidrag kommer att betalas ut till skolorna som deltar.

Idag använder skolor olika digitala verktyg och/eller digitala enheter vid genomförandet av nationella prov och så kommer det att se ut även fortsättningsvis. Skolverket kommer bland annat att förmedla information från försöksverksamheten och beskriva kraven på it-miljön för att proven ska kunna genomföras.

Utbildning för lärare

De digitala nationella proven kommer innebära förändringar i hur proven genomförs och bedöms. Lärare kommer behöva ta del av informationsmaterial och annat underlag från Skolverket om de kommande förändringarna i proven. I dagsläget är det främst vidareutbildning kring förändringar i undervisning utifrån de uppdaterade kurs- och ämnesplanerna som är aktuellt.

Plattform från Skolverket

I ett prov kan det förekomma ljud och filmmaterial som spelas i en webbläsare som kan belasta nätverket. Uppkopplingen behöver därför vara så pass stabil att alla berörda elever ska kunna genomföra provet samtidigt. Under 2018 kommer Skolverket att informera om uppkopplingens minimiprestandakrav.

De nationella proven kommer att genomföras via en webblösning som Skolverket tar fram och tillhandahåller till varje skola. För att skolan ska kunna använda den behövs tillgång till någon av de vanligaste webbläsarna som Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari.

Det finns ännu inga fastställda krav på vilken sorts digital enhet eller vilken skärmstorlek denna enhet ska ha för att eleverna ska kunna göra proven digitalt. Skolverket kommer att ta ställning till detta och ge mer utförlig information under 2018.

Källa: skolverket.se, regeringen.se

Mer läsning

hogstadie-skola.jpg
video
voister paper - cisco software defined access

Första skolan med SDA

10 feb 2020 digit

Karlskoga behöver ett nät som är enkelt att hantera och har hög säkerhet. Med Cisco SDA har kommunen en lösning som även klarar att växa med skolans utveckling.  

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

skolverket-nationellaprov.jpg

Skolverket om digitala prov

8 jan 2020 it i skolan

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

student-960640.jpg

Skolverket provar proven

15 maj 2019 it i skolan

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

penna-med-knut-pa.jpg

Teknik för nationella prov

31 jan 2019 it i skolan

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Nu har Skolverket bestämt de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov.

bygghjälmar, en dator, en drönare och lite annat ligger uppradat på en byggarbetsplats.jpg
video

Rätt dator på rätt plats

21 jan 2019 it i skolan

Ystad gymnasium tror på att anpassa enheter efter respektive program och ge valfrihet till pedagogerna. Aktuellt just nu är datorer som fungerar som whiteboard och att skolan deltar i Skolverkets försöksverksam för digitala nationella prov. Utmaningen är att hitta ett sätt för alla system att fungera tillsammans.

en flicka i förgrunden som tittar mot en lärare utanför kameran; andra barn i bakgrunden.jpg

Skolan söker standard

10 jul 2018 it i skolan

För att underlätta inköp av digitala verktyg till skolan behövs standarder och styrning. Det menar bland annat skolchefen i Skellefteå kommun. Därför välkomnas SKL:s kommande handlingsplan av alla i branschen med öppna armar.

jannie-jeppesen-960640.jpg

Edtechkartan tar greppet om skolan

16 apr 2018 it i skolan

I den allt mer digitala skolvärlden har Swedish Edtech Industry skapat edtechkartan.se. Kartan ger en snabb koll på skolans digitala tjänster och produkter.

nationella-digitala-prov-960640.jpg
video

Inga försökskaniner

13 apr 2018 it i skolan

Från och med 2022 blir nationella proven digitala. Det innebär att proven är anonymiserade och förhoppningsvis mer likvärdiga. Trots att förändringen ska ske snart finns det ingen risk att eleverna hamnar mellan stolarna. Det menar Karin Hector-Stahre på Skolverket.