digg

Digg är myndigheten för digital förvaltning ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Digg inrättades 2018 och ligger i Sundsvall.

Läs mer

ett vintrigt sundsvall i skymningen.jpg

Sundsvall. Foto: Adobestock

Digg har till uppgift att stödja, samordna och följa upp digitalisering inom svensk offentlig förvaltning.

Syftet till dess inrättning var att samla ihop och minska fragmenteringen av styrning av svensk digital förvaltning. Myndigheten har bland annat tagit över frågor om kommunal it-arkitektur från SKR och frågor om datadriven och öppen innovation har man tagit från Tillväxtverket.

Ett viktigt arbete handlar också om att utveckla en standardisering av hur myndigheter ska kunna utbyta grunddata mellan varandra.

Här hittar du Voisters artiklar om Digg.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng