devops

Devops är en sammansättning av de engelska orden development och operations. Det är en metod som innebär att utveckling och drift samverkar.

Läs mer

devops-samarbete.jpg

Foto: Adobestock

I arbetsmetodiken devops inkluderas både utvecklare och driftpersonal redan från början i ett utvecklingsprojekt för att på så sätt förhoppningsvis slippa problem när verksamheten ska ta över produkten. Det är ett sätt att utveckla mjukvara och system och blir en sorts fortlöpande utveckling och implementation.

Med devops kan en projektgrupp släppa nya versioner och fixa buggar och sedan distribuera applikationen till produktionsmiljö med bibehållen kvalitet. Detta utan att involvera andra personer utanför gruppen.

Genom att ofta komma med nya versioner kan tryggheten öka eftersom teamet känner till miljön så väl. Upptäcks ett stort fel i en ny release så ska devops även göra det enklare att kunna rulla tillbaka den.

Med metodiken ska man kunna snabba på release-cyklerna, distribueringen, felrättningarna och hur man når ut till marknaden. En förhoppning med devops är också att minimera missförstånden mellan olika delar i en organisation eftersom både driftpersonal, testare och utvecklare är involverade direkt från start.

Här kan du läsa våra artiklar om devops.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng