cloud act

Den amerikanska lagen Cloud Act trädde i kraft 23 mars 2018. Cloud Act står för The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act.

Läs mer

en rättvisevåg i en domstol.jpg

Foto: Adobestock

Landsgränser har i och med internet blivit allt vagare, och internationell brottslighet allt vanligare. Därmed ville den amerikanska staten ha en lagstiftning som reflekterar detta.

I och med Cloud Act ska USA:s polisiära myndigheter kunna begära ut data från ett amerikanskt företag, fastän datan inte lagras i USA. Detta får dock bara ske vid misstanke om grovt brott.

Bakgrunden till Cloud Act är en rättstvist från 2013 mellan Microsoft och amerikanska justitiedepartementet. De senare krävde att Microsoft skulle lämna ut information om en kund som misstänktes för brott. Personen ifråga var dock irländare och hade sin data lagrad på Irland.

Således argumenterade Microsoft mot amerikanska staten i Högsta domstolen, där ärendet stannade av, och för att slippa liknande situationer skapades Cloud Act.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng