asf

ASF, Atea Sustainability Focus, är ett initiativ från Atea som syftar till att öka hållbarhetsarbetet inom it-branschen i Norden.

Läs mer

cykel-hållbarhet-ASF.jpg

Foto: Adobestock

ASF, Atea Sustainability Focus, inleddes under Almedalsveckan 2017 och syftar till att ta vara på att svenska konsumenter och inköpare har höga krav på miljömässig och social hållbarhet kopplat till it. Det vill Atea göra något av och sprida till resten av världen.

Genom ASF får nordiska företag och organisationer svara på vad de anser är viktigast när det gäller hållbarhet. Svaren hanteras sedan av ASF Advisory Board som består av ledande verksamheter från både näringsliv och offentlig sektor som är ledande inom hållbarhet och digitalisering. Efter att de valt ut och prioriterat förslagen skickas de vidare till den globala branschorganisationen Responsible Business Alliance.

Här kan du läsa Voisters artiklar som rör ASF.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng