adobe

Adobe är ett amerikanskt företag som grundades i Kalifornien 1982. Några av deras mest använda program är Acrobat DC, Photoshop och InDesign.

Läs mer

adobe-foto.jpg

Foto: Adobestock

Adobe har tre primära lösningar med många olika program inom dem. Adobe Document Cloud gör på olika sätt pappersbaserade processer digitala, bland annat genom Acrobat DC, Adobe Sign och Adobe Scan.

Inom Adobe Creative Cloud ligger, som man kan ana, de mer kreativa programmen, som exempelvis Photoshop, InDesign, Illustrator och Adobe Stock.

Adobe Experience Cloud är istället fokuserat på bland annat reklam och analys. Några av programmen där är Adobe Marketing Cloud och Adobe Analytics Cloud.

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng