Publika molntjänster en nödvändighet för Trafikverket

Foto: Fredrik Kron/Voister.

För Trafikverket är molnfrågan högsta prio just nu och tillsammans med andra myndigheter planerar man resan framåt. För Trafikverket innebär publika molntjänster inte bara effektiviseringspotential, utan man ser dem som en ren nödvändighet framåt, både säkerhetsmässigt och skalbarhetsmässigt.

Vad är viktigt för dig och Trafikverket just nu när det kommer till it? 

– Vi har många frågor men det som sticker ut är molnfrågan, för oss som myndighet tillsammans med en stor del av offentliga Sverige. Molnet är framtiden, det är en nödvändighet och vi behöver gå den vägen, säger Niclas Lamberg, it-direktör Trafikverket.

Detta har ju varit en juridisk puck som har pågått fram och tillbaka med olika Schrems-domar och avtal med USA. Vad är status nu, för er? 

– Jag skulle säga att det idag finns tydliga förutsättningar för att vi ska kunna navigera rätt. Vi har juridiken mycket mer med oss, självklart vet vi aldrig vad som händer i nästa steg, men jag tycker att vi har ett rättsligt läge som gör att vi kan gå vidare.

– Sen behöver man gå ner i detaljer och se vad det innebär för enskilda system. Detta arbete är viktigt att göra. Men det första hindret är i alla fall undanröjt för mig. Tidigare var det ju så att man inte ens kunde ta nästa steg. Nu kan vi prata om det. 

Kan myndigheter hjälpas åt här och lägga någon gemensam botten? 

Vi är flera myndigheter som jobbar tillsammans med molnfrågan och bidrar med varandras expertis i det här.

– Definitivt. Vi gör det idag. Vi är flera myndigheter som jobbar tillsammans med molnfrågan och bidrar med varandras expertis i det här. Därmed behöver vi inte göra samma arbete på varsin kammare utan vi gör det vi kan göra gemensamt, sedan måste varje enskild myndighet ändå göra sin slutliga bedömning i ställningstagandet – det kommer vi aldrig ifrån. Men det är mycket vi kan göra tillsammans och det är glädjande att se att vi är flera som jobbar intensivt tillsammans idag. 

Är vårt inträde i Nato något som påverkar bilden av amerikanska molntjänster och samarbetet med andra länder?  

– Det här är en jätteintressant fråga. Jag skulle säga att vi inte vet det riktigt än, det är lite tidigt. Jag kan säga så här; vi har valt att gå med i Nato, vilket innebär att vi kommer att dela väldigt mycket information inom natosfären. Det gör att vi någonstans har visat att vi tar ytterligare ett steg och litar på länderna som också är en del av Nato. Vi har skakat hand på att vi tillsammans ska försvara varandra.

– Kommer vi till molnfrågan borde det rimligtvis vara så att vi har valt att lita på de här olika länderna och hur vi bygger olika molnlösningar. Det tycker jag ligger nära till hands och det blir utmanande och intressant att titta vidare på den delen. 

Avslutningsvis, ni arbetar aktivt med att hitta rätt i den här molnresan. När ni är på plats och har de förutsättningar ni hoppas på, vad ger det Trafikverket? 

– Då har vi tydligt löst de delar som vi vill ha on-prem – detta är information som vi har full rådighet över och vi äger helt själva. Vi har tydligt sett vilka publika molnlösningar vi använder och vi är trygga med informationen som finns där. Så vi använder hela spektrat och gör det på ett kontrollerat och bra sätt. Det är min målbild. Och dit ska vi. 

Att gå upp i molnet antar jag innebär bland annat effektiviseringar och smartare samarbetspunkter? 

– Ja, och det är en nödvändighet också. Det är bara att titta på de stora molnleverantörerna, de satsar enormt mycket kraft på att utveckla säkerheten och skalbarheten både uppåt och nedåt. Det är möjligheter som vi aldrig kommer klara i de volymerna. Vi ska fokusera på det som är unikt och extra skyddsvärt som vi måste klara på motsvarande sätt. Sedan drar vi nytta av de stora spelarna som kan hantera det som vi tycker är fullt möjligt och rimligt och då köper vi de tjänsterna. Det är förflyttningen som vi nu ska göra. 

3 juli 2024Uppdaterad 9 juli 2024Reporter Tim LefflerMoln

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng