EU öppnar tre utlysningar inom säkerhet: Fritt fram att ansöka

Karta Över Europa

Foto: Adobe stock

Nu kan svenska verksamheter som vill förbättra sin cybersäkerhet ansöka till EU:s finansieringsprogram DIGITAL. Tre nya utlysningar har öppnats och de handlar bland annat om arbete med EU-lagstiftningar, AI och blockchain.

Verksamheter som vill utveckla sin kapacitet inom cybersäkerhet kan nu söka finansiellt stöd inom EU:s finansieringsprogram DIGITAL. Den 4 juli öppnades tre nya utlysningar inom programmet för ett digitalt Europa, som man kan läsa mer om på MSB:s webbplats.

  • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02: Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies.

Denna utlysning fokuserar brett på kapacitetsuppbyggnad och samarbete inom cybersäkerhet på teknisk, operativ och strategisk nivå, med utgångspunkt i befintlig och föreslagen EU-lagstiftning om cybersäkerhet. Projekt som finansieras förväntas bland annat bidra till att stärka förtroendet mellan medlemsstater, stödja tillsynsmyndigheter och öka rapporteringen av cyberattacker. Möjliga resultat från finansierade projekt är ökad säkerhet för nätverk och informationssystem samt ökad samstämmighet i medlemsstaternas införande av NIS2-direktivet. 

Utlysningen riktar sig främst till aktörer som berörs av kommande EU-lagstiftning, vilket exempelvis kan vara leverantörer av digitala tjänster eller aktörer som spelar en roll i genomförandet. 

  • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-KEYTECH: Development and Deployment of Advanced Key Technologies.

Denna utlysning har som mål att förbättra cybersäkerheten i EU genom att dra nytta av bland annat AI, blockchain och analys av stora datamängder. Aktiviteter som finansieras förväntas fokusera på implementering av nya verktyg för att upptäcka hot samt hantera incidenter och sårbarheter. Förväntade resultat innefattar ökad resiliens, stärkt förmåga att upptäcka och svara på hot, samt proaktiv sårbarhetshantering. 

Utlysningen vänder sig specifikt till små och medelstora företag som i samverkan med andra aktörer vill utveckla system, verktyg eller tjänster genom att dra nytta av nya teknologier för att förbättra cybersäkerheten i verksamheter. 

  • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-LARGEOPER: Preparedness Support and Mutual Assistance, targeting larger Industrial Operations and Installations.

Denna utlysning är ett komplement till andra insatser för att öka skyddsnivån och resiliensen mot cyberhot, särskilt för stora industriella installationer och infrastruktur. Detta görs genom att hjälpa medlemsstaterna i deras ansträngningar att förbättra beredskapen för cyberhot och incidenter. 

Målgrupper för utlysningen är aktörer i industrin, nationella cybersäkerhetsmyndigheter, nationella kompetenscenter, nationella koordineringscenter, privata aktörer och andra relevanta intressenter. 

5 juli 2024Uppdaterad 5 juli 2024Reporter Fredrik AdolfssonEU

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng