Digg och IMY:s nya uppdrag: Mer generativ AI i offentlig sektor

Bild På Kommunalkontors Skylt

För att öka användningen av generativ AI inom offentlig sektor får Digg och IMY ett regeringsuppdrag att ta fram vägledande riktlinjer för tekniken. Riktlinjerna ska ge stöd för de juridiska, säkerhetsmässiga och etiska delarna av teknikanvändningen. 

– Användning av AI kan förbättra effektiviteten i offentlig förvaltning, öka medborgarnyttan och höja kvalitén i välfärden. AI kan bland annat användas för att minska fallolyckor, upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede eller som stöd för att ta fram nya mediciner, vilket visar hur tekniken kan minska mänskligt lidande. Offentlig sektor får inte halka efter och därmed gå miste om produktivitets- och kvalitetsvinster. Därför är detta uppdrag viktigt, säger civilminister Erik Slottner, via ett pressmeddelande. 

Generativ AI har blivit alltmer tillgängligt i samhället, likväl finns fortsatt en stor osäkerhet kring när det är lämpligt att använda tekniken – speciellt inom offentlig sektor.

Nu får Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i uppdrag att ta fram riktlinjer för generativ AI för anställda på myndigheter, kommuner och regioner. Riklinjerna ska handla om perspektiv som rör juridiska, säkerhetsmässiga och etiska delar av teknikanvändningen.

Uppdraget innefattar ett kompetenslyft 

Digg ska även erbjuda ett kompetenslyft som en del av uppdraget. Detta kan exempelvis handla om att ge mindre kommuner, regioner och myndigheter stöd i hur de på ett kostnadseffektivt sätt kan nyttja generativ AI.

Enligt en studie genomförd av Implement Consulting Group, på uppdrag av Google, kan generativ AI öka Sveriges årliga BNP med nio procent, cirka 500 miljarder kronor, om tio år – ifall ett brett användande uppnås.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 januari 2025.

4 juli 2024Uppdaterad 4 juli 2024Reporter Fredrik Adolfssongenerativ AI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng