Två nya AI-lösningar testas i Kungsbacka kommun – dessa är nyttorna

Bild På Äldreomsorg Och Husbyggande

Foto: Mostphotos, Adobe stock

Kungsbacka kommun deltar just nu i ett projekt där man tar fram en digital assistent för offentlig sektor, som i dess första fas ska användas av personal inom hemtjänst och på äldreboenden. Därutöver försöker kommunen underlätta bygglovsansökningar med hjälp av AI och mönsterigenkänning.

Kungsbacka kommun arbetar just nu med två AI-projekt, varav det ena ska öka den interna effektiviteten och det andra ska generera en bättre medborgarservice. 

Projektet En gemensam digital assistent för offentlig sektor ägs av AI Sweden och finansieras av Vinnova. Deltar gör Kungsbacka kommun, Göteborgs stad och Tjörns kommun samt Region Halland, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

I projektet tar man en befintlig språkmodell och specialtränar den för att kunna stötta medarbetare i offentlig sektor. Arbetet inleddes i vintras och första fasen är klar till sommaren. Senare i sommar ska man ha lyckats ta fram en digital assistent nischad för personal inom hemtjänst och på äldreboenden.

– Personal som arbetar nära patienter kan ibland ställas inför scenarion som de inte vet hur de ska hantera. I stället för att behöva läsa igenom kommunens omfattande riktlinjer och rutiner kan de nu fråga den digitala assistenten, som svarar på ett korrekt och lättförståeligt sätt utifrån riktlinjerna, säger Gunnar Wärnfeldt, enterprisearkitekt i Kungsbacka kommun.

Känsliga personuppgifter i promptar

Målsättningen är att assistenten riggas så att man kan använda sekretessuppgifter och känsliga personuppgifter i sina promptar. Därmed ska assistenten kunna användas för alla arbetsuppgifter utan att hindras av GDPR eller sekretesslagstiftningen.

– Att kunna skriva känsliga personuppgifter i sina promptar är det som är mest spännande för offentlig sektor. Det är ju lite av en helig graal. Därför jobbar vi nu mycket med de juridiska frågorna redan i ett tidigt skede, säger Linnéa Princis, kommunjurist i Kungsbacka.

Hur arbetar ni med de juridiska frågorna?

– Vi jurister inom de medverkande kommunerna och regionerna har dialoger med AI Swedens jurist. AI Swedens jurist håller ihop det och tar fram förslag på olika lösningar som vi diskuterar och arbetar vidare med. Vi är ju på otrampad mark, så vi behöver verkligen slå våra kloka huvuden ihop, säger Linnéa Princis, och fortsätter:

– Det handlar om allt ifrån rent tekniska frågor som anonymisering av träningsdata, var data ska lagras och med vilken säkerhet, till hur man riggar de juridiska förhållandena mellan myndigheter som ska använda assistenten, AI Sweden och den som ska drifta assistenten.  

I sommar, när den första fasen är över, ska alltså personal inom hemtjänst och äldreboenden ha en egen digital assistent att ställa frågor till. Men på sikt är tanken att användningsområdena ska utvidgas och lösningen vara till hjälp för fler medarbetare inom offentlig sektor.

– Vi är ju bara i början än så länge. Offentlig sektor producerar oerhört mycket text och vi kan spara enorma mängder timmar genom att använda oss av stora språkmodeller, säger Linnéa Princis.  

Mönsterigenkänning vid bygglov

Det andra AI-projektet leds av Kungsbacka kommuns bygg- och miljöförvaltning och handlar om att underlätta bygglovsansökningar. 

Ett problem i dagsläget är nämligen att 75 procent av alla inskickade bygglovsritningar har någon typ av fel. Ritningar som handläggare får granska manuellt och skicka tillbaka. Med hjälp av AI och mönsterigenkänning ska förfarandet förenklas. 

– AI:n kan – redan innan invånaren skickat in sin ritning – se ifall hen har missat något. Exempelvis att personen har missat detaljer som norrpil eller skalstock, som måste finnas med, säger Gunnar Wärnfeldt.

Något som kan vara till gagn för både kommunens medarbetare och medborgare. 

– Tidigare har kompletteringar av ritningar ibland behövt skickas fram och tillbaka flera gånger, därför att de inte är ifyllda korrekt. Nu får den ansökande personen omedelbar feedback och en trygghet i att veta att allt är korrekt ifyllt från start. 

– Samtidigt behöver inte medarbetare ta hand om och skicka tillbaka massa ofullständiga ansökningar, säger Gunnar Wärnfeldt.

12 juni 2024Uppdaterad 12 juni 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng