Svenska techbolagens omsättning ökar – men lönsamheten minskar

Folk På Kontoret

Foto: Adobe stock

Svenska techbolag brottas med minskade rörelsemarginaler och pressad lönsamhet, trots att deras omsättning ökar. Detta visar en ny branschrapport från Oxceed.

Oxceeds nya branschrapport bygger på data från över 490 techbolag, som i snitt har ökat sin omsättning med fem procent mellan 2022 och 2023. Dock minskar lönsamheten vilket enligt rapportförfattarna kan bero på att ökade kostnader pressar ner marginalerna.

– Trots omsättningsökningen, och förhållandevis lägre personalkostnader, minskade rörelsemarginalen från 2,1 procent till 1,2 procent mellan 2022 och 2023. En sådan utveckling kan innebära att techbolagen ställs inför utmaningen att behöva balansera kostnadskontroll med modiga, riktade investeringar för att stärka sin konkurrenskraft, menar Elif Schmidt, vd på Oxceed.

Att ökad omsättning inte innebär ökade marginaler syns även i andra branscher. Enligt Oxceed är det just nu ett återkommande problem där ökad försäljning inte leder till ökad lönsamhet.

Lönekostnader i förhållande till omsättning minskar

Personalkostnaderna ökar inte inom techbranschen, vilket är en stor skillnad mot andra branscher. Techbranschens lönekostnader i förhållande till nettoomsättning minskade med sju procentenheter under 2023. Enligt analysen är det därmed andra kostnader som pressar techbolagens marginaler.

– Under inflationstider krävs högre tillväxt för att bibehålla lönsamheten. Techbolagen ställs därmed inför valet att antingen höja priserna eller hitta sätt att öka marknadsandelar för att behålla marginaler. Ett annat alternativ är att minska på investeringar, vilket kan stärka lönsamheten kortvarigt men riskerar framtida tillväxt, säger Carl Frostgård.

Rapporten visar även att eget kapital i förhållande till nettoomsättning minskar med 14 procent hos techbolagen.

Om rapporten

Oxceeds analys av techbolagen är en del av en större branschjämförelse där man går igenom några av Sveriges största branscher.

Detta görs med hjälp av anonymiserade realtidsdata, och för techbranschens del har 490 företags utveckling under 2023 jämförts med året innan.

13 juni 2024Uppdaterad 13 juni 2024Reporter Fredrik AdolfssonCIO

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng