Så ska Nationella läkemedelslistan bli vårdaktörernas bästa vän

Foto: Fredrik Kron/Voister.

Nationella läkemedelslistan har varit omskriven inom vårdsektorn. Komplext är ett ord som använts för att beskriva databasen som syftar till att höja patientsäkerheten genom sammanhållen läkemedelshantering för patienter och vårdgivare. Johan Falk, produktansvarig på E-hälsomyndigheten, beskriver hur man jobbar med utmaningarna och vilka förhoppningarna är framåt.

– Vårdtjänst är den produkt som styr själva e-receptflödet från vården, så det är nationella läkemedelslistan (NLL) som ingår där men även många andra stödkomponenter, kontroller och så där. Så jag jobbar mycket med patientsäkerhetsfrågor, utveckling framåt, regelverk, säkerhet och juridik. Lite allt möjligt.

Myndigheten fick ju ett förstärkt regeringsuppdrag 2022, vad innebär det för er?

– Det innebär dels att vi har tillsatt ett antal personer som jobbar med att stötta aktörernas anslutning och utveckling av NLL. Det är väldigt komplext, har varit mycket frågetecken, så vi har jobbat mycket med samverkan och att reda ut dessa, pratat om våra tekniska specifikationer men även verksamhetsfrågor – hur man ska jobba med det här framåt och så. Det har varit en stor och viktig grej för oss.

Vilka är de här utmaningarna som gör anslutningen till NLL så komplex?

– En utmaning för vården och det som vi hör ganska mycket och läser om i media är ju att i vården jobbar man alltid med en ordination i sitt vårdinformationssystem. Det är det som börjar allting, och så på det bygger man ett recept. Nu är det lite tvärtom, att vi har tjänster som bara har ett recept och ett register med recept och så ska man få det här att lira tillsammans med varandra. Det är det som är komplext och svårt, och den största utmaningen skulle jag säga.

När du tittar framåt, vad hoppas ni åstadkomma det närmsta året?

– Det närmsta året hoppas jag att fler och fler ansluter, för det går; vi ser ju systemproduktion som pratar med oss idag och använder våra tjänster, så jag hoppas att vi kommer att se fler och fler anslutningar. Sedan jobbar vi vidare med den samverkan vi har; jag är väldigt spänd på det här kommittédirektivet som nu finns, av fortsatt utveckling av NLL och vad vi kan göra där framåt. Men framför allt hoppas jag på mycket samverkan, många fler som ansluter och börjar använda det här så att vi kan se de effekter vi vill ha.

Och den modiga målbilden på lång sikt?

– Den modiga målbilden på lång sikt, skulle jag säga, är att vi har en läkemedelslista som har det man behöver så att man inte behöver titta på olika listor och patienten ska inte behöva ta med sig olika listor när man hämtar recept eller går till sin vårdgivare. Det är målbilden.

1 juli 2024Uppdaterad 3 juli 2024Reporter Therese Bengtnervård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng