Rapport: Angrepp mot OT ökar kraftigt

Industri Robot

Foto: Adobe stock

OT-organisationer är en växande måltavla för nätkriminella, visar en ny rapport från Fortinet. Nästan en tredjedel av företagen rapporterade fler än sex intrång under det senaste året. 

Fortinet har lanserat sin globala 2024 State of Operational Technology and Cybersecurity Report, en rapport som belyser säkerhetstillståndet för operativ teknik (OT). I rapporten är många användare av OT representerade, bland annat från branscher som tillverkning, transport, olja och läkemedel. 

73 procent har upplevt intrång

Nästan tre fjärdedelar (73 procent) av verksamheterna uppger att de under det senaste året har upplevt ett intrång som påverkade antingen OT-system eller både it-och OT-system, vilket är en ökning från 49 procent föregående år. 

Över hälften (56 procent) upplevde ransomware eller intrång och cirka en tredjedel (31 procent) rapporterade fler än sex intrång. Förra året rapporterade endast 11 procent fler än sex intrång. 

Under det senaste året var nätfiske och epost-intrång de vanligaste tillvägagångssätten. 

– Rapporten visar att många team fortfarande står inför betydande utmaningar när det gäller att säkra konvergerade it/OT-miljöer, även om OT-organisationer gör framsteg i att stärka sin säkerhetsställning. Att anta viktiga verktyg och funktioner för att förbättra synlighet och skydd över hela nätverket kommer att vara avgörande för dessa organisationer när det gäller att minska den genomsnittliga tiden till upptäckt och svar och i slutändan minska den totala risken för dessa miljöer, säger John Maddison, Chief Marketing Officer på Fortinet.

24 juni 2024Uppdaterad 24 juni 2024Reporter Fredrik AdolfssonOT

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng