PTS: Sverige missar regeringens och EU:s bredbandsmål

PTS Sverige Når Inte Bredbandsmålen

Foto: Adobe stock

Sverige kommer inte att nå varken regeringens bredbandsmål till 2025 eller EU:s mål för digital infrastruktur 2030. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen i en ny rapport.

Regeringens övergripande bredbandsmål är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025, och består av tre delmål. För att se hur Sverige ligger till utför PTS varje år rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. 

Ett delmål är att 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s, vilket uppnåddes redan under 2023. Ett annat delmål är att alla ska ha minst 30 Mbit/s år 2025, vilket sannolikt kommer att kunna nås genom tillgång till satellittjänster, enligt PTS. 

Däremot bedömer PTS att delmålet om att 99,9 procent ska ha bredband som klarar 100 Mbit/s 2025 blir svårt att nå. Enligt myndighetens prognos kommer upp till 99,3 procent ha en sådan tillgång nästa år. 

Når inte EU:s mål

Post- och telestyrelsen bedömer också att Sverige får svårt att nå EU:s mål för digital infrastruktur. Dessa mål innebär att alla hushåll i EU ska vara anslutna till ett nät som klarar 1 Gbit/s, samt att alla befolkade områden ska ha 5G-täckning år 2030. 

PTS bedömer att 5G-målet kommer att uppnås, medan gigabit-målet blir svårt att nå. Anledningarna till detta är att kostnaderna för att bygga ut sådana nät till kvarvarande hushåll kan bli höga, samt att det inte är säkert att alla hushåll faktiskt väljer att ansluta sig till ett nät som klarar 1 Gbit/s.

24 juni 2024Uppdaterad 24 juni 2024Reporter Fredrik Adolfssonbredband

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng