Nytt forskningsprojekt ska mäta badplatsers vattenkvalité i realtid

Foto Helsingborgs Stad

Foto: Helsingborgs stad

Under sommaren kommer studenter från Lunds universitet att mäta badvattnets kvalité 80 dagar i sträck med ett nytt instrument, för att kunna följa nivåerna av kolibakterier och på sätt kunna förutse dåligt badvatten. 

Projektet Urbana Bad arbetar med maskininlärning och modellering för att studera faktorer som nederbörd, vindriktning och temperatur. Mätresultaten analyseras och ger snabba svar på vattenkvalitén och kan även utveckla smarta algoritmer som kan förutspå problem innan de uppstår.

– Vi vill kunna berätta för alla badsugna hur kvaliteten kommer att vara framöver, inte bara för stunden, säger Carina Svensson, projektledare på Sweden Water Research, i ett pressmeddelande. 

Ett mål – att förstå hur och när badkvalitén försämras 

Målet är att kunna se samband mellan badvattenkvaliteten, förekomsten av kolibakterier och möjliga kopplingar till regn och avloppsutsläpp. Instrumenten visar om det finns kolibakterier i badvattnet inom 15 minuter, något som tidigare kunde ta upp till tre dagar.

– Med den nya tekniken kan vi se förändringar i badvattnet i realtid. På så sätt kan vi på sikt ge snabbare och säkrare besked om badvattenkvaliteten, som bygger på fakta om hur badvattnet faktiskt är här och nu, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig i Helsingborgs stad.

Möjlig koppling till avloppsanläggningar 

Det finns kolibakterier på havets botten, men än är det inte helt tydligt var de kommer ifrån. För att få svar ska tre studenter i sommar ta prover på badvattnet i Helsingborg – 80 dagar i sträck. 

– Om våra avloppsreningsverk visar sig vara en del av problemet, vill vi veta det så att vi kan vidta åtgärder, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Produktion och Miljö på NSVA. 

– Badvattenkvalitet är komplext och många faktorer spelar in, därför är samarbetet mellan städerna, forskningen och våra VA-bolag mycket viktigt, säger Catherine Paul, universitetslektor vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet. 

Mer om Urbana Bad 

Forskningsprojektet Urbana Bad har pågått sedan 2018 och gett svar på flera komplexa frågor kring badvattenkvaliteten. Projektet är ett samarbete mellan Helsingborgs stad, Lunds universitet, Malmö stad, VA SYD, NSVA och Sweden Water Research. 

20 juni 2024Uppdaterad 20 juni 2024Reporter Sofia HellströmerForskning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng