Ny plattform ska hjälpa Handelsbanken att skapa smartare tjänster

Anna Baecklund Handelsbanken

Anna Baecklund, Head of Data and Analytics Platforms, Handelsbanken. Foto: Privat, Mostphotos

Anna Baecklund är Head of Data and Analytics Platforms på Handelsbanken. Just nu implementerar hon en ny data governance-plattform med syfte att ge bankens analytiker tillgång till bättre data, för att kunna skapa smartare tjänster för kunderna. För att lyckas behöver man se över it-säkerhetsstuprör och ha ett dynamiskt förhållningssätt till verksamheten.

– Mitt största fokus just nu är implementationen av vår nya data governance-plattform som ska göra det möjligt för våra analytiker att få tillgång till bättre data för att i slutändan kunna skapa smartare tjänster för våra kunder. Parallellt kommer vi fortsätta vår molnsatsning för att stå bättre rustade för framtiden, säger Anna Baecklund, Head of Data and Analytics Platforms, Handelsbanken.

Bättre datakvalitet för bättre tjänster

Anna Baecklund har tidigare drivit data- och molnplattformssatsningar på Ica, bland annat för att tillgängliggöra analysverktyg där det är relevant för medarbetare. Sedan ungefär ett år tillbaka arbetar hon på Handelsbanken med det initiala uppdraget att driva bankens molnresa, men har även fått ansvar för att sätta upp en plattform för data governance, eller datastyrning.

Förhoppningen med den nya plattformen är att på ett säkert och nytänkande sätt tillgängliggöra data.

– inom Handelsbanken, och även finansbranschen i stort, har arbetet med olika typer av transaktions- och kunddata pågått länge. Men samtidigt har man byggt upp it-säkerhetssystem runt vart och ett av dessa datastuprör, vilket gör det svårare för bankens analytiker att komma åt datan. Med bibehållen säkerhet är tanken med datastyrning att vi ska få bättre koll på datakvaliteten. Denna data är och förblir central för affären i många bolag, från strömningstjänster till retail, och så också för oss som bank.

Den ständiga pendeln

För att åstadkomma ett så bra införande av den nya datastyrningsplattformen som möjligt är Anna Baecklund övertygad om att man från it måste närma sig verksamheten kommande tolv månader – om än på lånad tid.

– Jag ser det som en pendel, och det hjälper mig att tycka att förändring är roligt. Nu känner jag att vi måste komma närmare affärssidan för att kunna stötta på bästa sätt under införandet. Men om ett par år kanske vi känner att vi har tappat helhetsbilden för vår it-miljö, och då måste vi tillbaka och närma oss it-sidan. Och så pendlar det fram och tillbaka. Att vara dynamisk snarare en statisk på det här sättet är viktigt för alla organisationer. Det finns inget perfekt sätt att koppla ihop alla delar. Är du beredd på dessa växlingar blir det tryggare att ta sig igenom olika förändringsresor.

Next best action

Målet med nuvarande moln- och dataprojekt är att banken ska kunna rekommendera sina kunder ett mer relevant och hållbart sparande eller bolån, exempelvis. En sorts drömvärld Anna Baecklund beskriver vore att vid varje givet tillfälle kunna föreslå det som inom branschen kallas för ”next best action”.

– Om du sitter ner med en av våra rådgivare och ska ta ett bolån hos Handelsbanken, skulle vi gärna vilja fortsätta hjälpa dig med hemförsäkring och annan finansiell rådgivning. Det bygger på att vi har kunnat göra en bra dataanalys med hjälp av Handelsbankens data, samtidigt som vi får tillgång till data från våra externa partners.

Möjligheter med generativ AI

Idag tycks mycket av innovationsarbetet för många organisationer stavas generativ AI. Även Handelsbanken och Anna Baecklund tror att tekniken kan göra nytta på många områden, exempelvis genom att hålla koll på ovanliga transaktionsmönster för att motverka penningtvätt.

– Penningtvätt och bedrägerier är något som vuxit de senaste åren. Det kan handla om alltifrån att någon ringer upp en intet ont anande medborgare och påstår sig vara banken som behöver personlig information, till personer som skapar påhittade företag för att kunna ta ut lån. Med hjälp av generativ AI är förhoppningen att lättare och snabbare kunna hitta saker som sticker ut, delvis tack vare att en AI snabbare kan hämta upp och analysera all relevant information som behövs för detta.

Ett annat område där AI kan bli behjälpligt är inom olika slags informationssammanställningar.

– Poängen med generativ AI är naturligtvis att generera texter eller bilder eller annat. Men det kan också hjälpa oss att sammanfatta och tillgängliggöra information för exempelvis analytiker som kanske inte är vana att gå in i olika databaser och hämta fram det material de behöver.

17 juni 2024Uppdaterad 17 juni 2024Reporter Tim Lefflerbank

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng