Medarbetare inom it och tech vill ha mer betalt

Microsoftteams Image (3)

Foto: Adobe stock

När rekryteringsbolaget Ada Digital kartlägger it-personals krav på arbetsgivare, framträder tydligt att högre lön är en viktig parameter. Dessutom vill alla, oavsett erfarenhetsnivå, nu ha mer i lön än vad de förväntat sig de senaste två åren.

400 personer inom tech, it och digitalisering har lämnat svar till rapporten. Bland dessa är högre lön en faktor som väger tungt vid valet av arbetsgivare. Generellt förväntar sig it- och techmedarbetare nu mer betalt för samma jobb, men ökningen är mer framträdande inom vissa områden. Exempelvis för it-säkerhetsspecialister, där den genomsnittligt förväntade lönen har ökat med elva procent. Närmare en av tre förväntar sig en lön på över 70 000 kr.

Yngre vill ha mer

Störst är ökningen bland juniora it-medarbetare, oavsett roll, med upp till tre års erfarenhet – där man idag förväntar sig en snittlön på 44 309 kr. De högre intervallerna ökar mest, en tredjedel av respondenterna i denna grupp räknar med en lön på 40 till 45 000 kr. Närmare en fjärdedel tycker att 45 till 50 000 kr är att förvänta sig. De lägre intervallen minskar överlag, medan allt från 45 000 och uppåt ökar.  
 
Seniora specialister vill också de ha mer betalt. Här ligger ökningen på nio procent de senaste två åren. En majoritet av dem, närmare en tredjedel, vill idag ha 60 till 65 000 för sitt jobb och 25 procent av dem räknar med att tjäna mer än 70 000 kr i månaden.

Flexibilitet viktigast

Men det finns ljuspunkter för arbetsgivarna – lönen är inte det enda som spelar roll. Högre lön kommer på femte plats, med 47 procent som rankat det som mest avgörande faktor. I stället är det distans- och hybridarbete som hamnar på förstaplats som mest avgörande faktor med 64 procent, tätt följt av en bra chef (63 procent), utvecklingsmöjligheter (60 procent) och innovativ/lärande kultur (50 procent). 
 
Andra faktorer som seglar upp på listan är att jobba med ett meningsfullt eller samhällsviktigt uppdrag, och att jobba i en stabil bransch.  
 
- Detta ligger i linje med att vi i årets rapport ser ett klart ökat intresse för att arbeta med ny teknik inom hållbarhet och säkerhet. Trendiga tech-startups får helt klart se sig hotade av mer traditionella och stabila organisationer när det kommer till att attrahera digital kompetens framåt, säger Sara Scheef, vd Ada Digital. 

14 juni 2024Uppdaterad 14 juni 2024Reporter Therese Bengtner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng