Ekonomin lägger krokben för energieffektivisering i svenska kommuner

Spargris Framför Ett Gäng Pärmar

Sveriges kommuner gör miljoninvesteringar i energieffektivisering, men trots ett starkt incitament är de ekonomiska hindren en stor utmaning. Det visar en ny kommunrapport som genomförts av Novus på uppdrag från Schneider Electric.

Representanter från 262 av Sveriges kommuner har svarat på frågor om energieffektivisering. En av tre kommuner uppger att de investerat mellan 6 och 10 procent av sin totala årsbudget på området under 2023. Planerade satsningar inom energieffektivisering mellan år 2024 och 2026 ligger för det mesta inom ett spann på två till fem miljoner kronor.

Små kommuner har större svårigheter

Av de svarande menar mer än hälften att ekonomiska begränsningar, däribland otillräckliga investeringsmedel, är det största hindret. En av fyra ser övriga kostnadsbesparingar som ett problem. Störst ekonomiska utmaningar har de små kommunerna där närmare 60 procent anser att ekonomiska begränsningar försvårar arbetet. Motsvarande siffra för större kommuner och kommuner runtomkring storstäderna är 47 respektive 48 procent.

– Det finns fortsatt många saker som behöver göras för att vi ska klara den gröna omställningen, inte minst när det gäller att hitta nya lösningar och möjligheter för kommunerna att kunna investera i energieffektivisering. Vi hör från flertalet kommuner att det finns en långsiktig målsättning men samtidigt efterfrågas effektivare arbetssätt för att få igenom nya investeringar redan idag. Det råder ett akut behov av mer stöd och resurser inom energiområdet för att kommunerna ska kunna möta sina högt uppsatta klimatmål, säger Jenny Larsson, vd på Schneider Electric i Sverige i ett pressmeddelande.

Rapporten i sin helhet finns här.

27 juni 2024Uppdaterad 27 juni 2024Reporter Therese Bengtnerenergi

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng