Då kommer FHM:s vägledning för ungas användning av digitala medier

Bild På Barn Med Mobil Och Karin Tegmark Wisell

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Foto: Adobe stock, Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten överlämnar nu en gemensam sammanställning av kunskapen om barn och ungas användning av digitala medier och dess hälsoeffekter, till regeringen. Utifrån detta väntar nya rekommendationer i september, och i december ska en vägledning presenteras.

Slutsatserna i den gemensamma rapporten visar att en omfattande användning av digitala medier påverkar sömnen bland barn och unga negativt, och kan orsaka depressiva symptom och missnöje med ens kropp. Dessutom upplever barn och unga att användningen av digitala medier kan bli på bekostnad av exempelvis relationer och fysisk aktivitet.

Enligt rapporten är digitala medier ett givet inslag i barn och ungas fritid som bland annat uppmuntrar till lärande och sociala kontakter, så bilden är inte enbart negativ. Men nackdelarna kring påverkad kroppsuppfattning utifrån exponeringen av osunda skönhetsideal, och sämre sömnvanor ihop med mobbning och hot på nätet, väger tungt i den andra vågskålen.

– Sammantaget ser vi behov av insatser för att förebygga negativa konsekvenser av digital medieanvändning hos barn och unga. Vi bedömer att det kan ha effekt på befolkningsnivå att främja en balans mellan digital medieanvändning, fysisk aktivitet, sömn och andra hälsofrämjande aktiviteter, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Utformning av kommersiella medier i fokus

Folkhälsomyndigheten och Mediemyndigheten framhåller gemensamt att utformningen av kommersiella digitala medier behöver diskuteras mer, främst att de utformas för att stimulera en allt högre användning. När det gäller en balanserad användning blir civilsamhälle, myndigheter och yrkesgrupper som jobbar nära barn viktiga för utvecklingen framåt.

Med grund i rapporten ska Folkhälsomyndigheten ta fram rekommendationer och vägledning för barn och unga, 0 till 18 år. Mediemyndigheten kommer att bidra till båda, som presenteras i september respektive december i år.

Om rapporten

Resultaten bygger på aktuell forskning, data från nationella enkätstudier, och dialoggrupper med barn, unga, föräldrar, myndigheter och representanter från såväl civilsamhälle som profession.

18 juni 2024Uppdaterad 18 juni 2024Reporter Therese Bengtnersociala medier

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng