Bara hälften rätt när vi ska skilja på människors och AI:s röster

Kvinna Med Smartphone

Foto: Adobe stock

När människor ska särskilja på mänskliga och AI-genererade röster har vi endast rätt ungefär hälften av gångerna. Trots detta varierar hjärnans neurala svar beroende på om vi hör mänskliga röster eller AI-röster, visar ny forskning. 

– Vi vet redan att AI-genererade röster har blivit så avancerade att de nästan är omöjliga att skilja från verkliga mänskliga röster. Det är nu möjligt att klona en persons röst från bara några sekunders inspelning. Medan experter på maskininlärning har utvecklat tekniska lösningar för att upptäcka AI-röster, är mycket mindre känt om hjärnans respons på dessa röster, säger Caroline Skjegstad, doktorandforskare på Universitetet i Oslo. 

Forskare från Universitetet i Oslo har i en ny studie påvisat att människor inte är speciellt bra på att skilja AI-röster från mänskliga röster. 

Forskningen involverade sammanlagt 43 deltagare som ombads lyssna på mänskliga och AI-genererade röster som uttryckte fem olika känslor: neutral, arg, rädd, glad och nöjd. Deltagarna identifierade mänskliga röster korrekt 56 procent av gångerna, och AI-röster korrekt 50 procent. 

Hjärnan reagerar olika på AI och människa

Samtidigt avslöjar hjärnskanningar att deltagarna utlöste olika neurala svar beroende på om de hörde en AI eller människa prata, där mänskliga röster utlöste områden relaterade till minne och empati, medan AI-röster aktiverade områden för feldetektering och uppmärksamhetsreglering. 

Därutöver visar forskningen att neutrala röster ofta uppfattades som AI, medan glada röster ofta sågs som mänskliga. Enligt forskarna är detta ett tecken på att vi människor uppfattar neutrala röster som mer AI-lika, medan vi associerar glädje som mer mänskligt. 

28 juni 2024Uppdaterad 28 juni 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng