Sverige och USA i dialog om cybersäkerhet och 6G-samarbete

Bild På Billström Och Usa Och Sverige Flagga

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Adobe stock

Den 2 maj hölls en bilateral dialog i Washington mellan Sverige och USA på temat cyber och digitala frågor. Diskussionerna rörde bland annat 6G-samarbeten, Sveriges roll inom telekomsektorn och ett utökat samarbete för att motverka internationell cyberbrottslighet.

– Ett nära bilateralt transatlantiskt samarbete inom cyber och digitala frågor gör Sverige säkrare och utgör ett viktigt komplement till våra EU- och Natomedlemskap, säger utrikesminister Tobias Billström, via ett pressmeddelande. 

Under dialogen diskuterade parterna bland annat den accelererande digitala utvecklingen, Sveriges framträdande roll inom telekomsektorn och utvecklingen inom AI.

– Den digitala infrastrukturen, inte minst 5G, har stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen, men också i hög grad för säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. En säker digital infrastruktur är en förutsättning för cybersäkerhet. Det är inte bara avgörande för våra respektive länders nationella säkerhet. Det är därför viktigt att Sverige och USA samarbetar för att främja säkra telekomnät runt om i världen, säger Andrés Jato, särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

Gemensamt utveckla framtidens 6G-teknik

Överenskommelserna mellan länderna om att gemensamt utveckla framtidens 6G-teknik lyftes fram som ett exempel på det nära samarbetet inom forskning och teknikutveckling.

Vid mötet fanns representanter från Utrikesdepartementet, Statsrådsberedningen, Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Finansdepartementet och Nationella säkerhetsrådet.

– Delegationens bredd visar på det samlade engagemanget för cyber- och digitala frågor inom Regeringskansliet samt på den förstärkta vikt som regeringen fäster vid dessa, säger Andrés Jato, särskilt sändebud för internationella cyberfrågor.

3 maj 2024Uppdaterad 3 maj 2024Reporter Fredrik Adolfssonregeringen

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng