Svensk skogs naturvärde – saknar kartläggning

Bild På Skog

Foto: Adobe Stock

Vem tar ansvaret för att kartlägga den svenska skogens naturvärden? Här är den idéella föreningen Skydda skogen besvikna på Skogstyrelsens tillsynsarbete, nu tar de själva fram en digital karttjänst för att lokalisera skog med högt naturvärde. 

Elin Götmark, arbetar för den ideella föreningen Skydda skogen, hon menar att myndigheterna inte tar sitt ansvar och sitt tillsynsarbete på fullt allvar. Därför tar de själva nu fram en karttjänst för att kartlägga skogen och leta efter äldre skog som aldrig blivit kalavverkad skog som ofta har ett högt naturvärde. Ett arbete som hon tycker ligger på Skogsstyrelsen som myndighet att ta fram. 

Vi tar fram denna karttjänst genom att jämföra dagens kartor med äldre flygbilder, där man kan se vad som var avverkat då och vad som var jordbruksmark då, säger Elin Götmark, till Sveriges radio. 

Skogstyrelsen tar fram karttjänst med AI 

Jag ser ju att de hjälper till, säger Johan Åberg, som jobbar med områdesskydd på Skogsstyrelsen. 

Han tycker att det är bra att de tar fram denna karttjänst och berättar att även de på Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet tar fram en liknande karttjänst med hjälp av AI. En tjänst som sen ska användas för att identifiera fridlysta arter. 

Vi kommer att låta AI göra en sannolikhetskarta över var dom här arterna kan förekomma och var områden med höga naturvärden kan finnas. Det ger oss kunskap och är viktigt för oss som myndighet men också för skogsägarna, så vi kan skapa en skog rik på biologiskt mångfald, säger Johan Åberg. 

Arbetet med Skogstyrelsens karttjänst arbetas fram i etapper, beroende på de resurser de har. 

23 maj 2024Uppdaterad 23 maj 2024Reporter Sofia HellströmerSkog

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng