Studie: Efterfrågan på AI-kompetens har femdubblats senaste åren 

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner, ansvarig för People & Organisation på PWC Sverige.

De senaste åren har behovet av AI-kompetens ökat markant, enligt en ny global studie från PWC. Och Sverige är inget undantag, här efterfrågades AI-kompetens fem gånger så ofta under 2023 jämfört med 2018. Studien visar även att specialistjobb inom AI ger högre lön samt att produktiviteten ökar i AI-mogna branscher. 

– Generativ AI förväntas revolutionera branscher, affärsmodeller och arbetsmetoder över hela världen. Det kan liknas vid den industriella revolutionen för kunskapsarbete, säger Jessica Carragher Wallner, ansvarig för området People & Organisation på PWC Sverige.

PWC:s nya AI Jobs Barometer 2024 baseras på omkring 500 miljoner jobbannonser från 15 olika länder. Studien visar att svenska jobb som kräver AI-relaterad kompetens har ökat betänkligt under de senaste åren. 2018 fanns 4 000 jobb i den här kategorin och 2023 låg siffran på 21 000. 

25 procent högre lön

Studien visar även att jobben som kräver AI-kompetens kan ge upp till 25 procent högre lön än genomsnittet på vissa marknader. Därutöver hade verksamheter inom de sektorer som är mest AI-mogna en fem gånger högre produktivitetsökning än genomsnittet. 

– AI kan hjälpa många företag att nå bättre produktivitet, samtidigt som samhällsvinster skapas. Ökad produktivitet leder ofta till ekonomisk tillväxt, högre lönenivå och ökad levnadsstandard. Men för att nå dit måste fler verksamheter investera i AI och införliva det i såväl affärsstrategi som i medarbetarnas löpande kompetensutveckling, säger Jessica Carragher Wallner.

Studien påvisar även en minskad efterfrågan inom områden som går att ersätta med AI, exempelvis inom it och sälj. Därtill efterfrågas i lägre grad bland annat gränssnittsdesign, Javascript och säljsamtal. Dock ökar behovet av AI-kompetenser som machine learning. 

27 maj 2024Uppdaterad 27 maj 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng