Spaningar från Vitalis 2024: Mindre snack och mer digital vård

Fem röster från Vitalis. Foto: Fredrik Kron/Voister

Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Inera, Läkemedelsverket och SKR deltog alla på Vitalis 2024. Voister samlade deras viktigaste spaningar om vad som diskuterats och vad som kommer att prägla digitaliseringen av vårdsektorn framåt.

Vilken är din viktigaste spaning från Vitalis 2024?

Max Herulf, stabschef, E-hälsomyndigheten

– Förra året pratades det mycket om att det behövdes digital infrastruktur i den här sektorn. I år är alla överens om att det behövs, och vi pratar snarare om hur det ska åstadkommas. En annan del av det som är väldigt glädjande är att alla verkar överens om att alla behöver hjälpa till. Sedan kanske man inte är helt överens om var gränserna går, vem som ska göra vad och vem som ska betala kalaset. Men alla verkar i alla fall tycka att vi ska göra det tillsammans.

Ameli Norling, sektionschef vård och omsorg, SKR

–  Den stora kraften och viljan som finns hos så många aktörer. Vi ser att regioner, stat, kommuner, myndigheter och privata aktörer samlas här, och alla vill åstadkomma en förändring.Patrik Sundström, vd, Inera

–  Vitalis är fantastiskt, och jag skulle vilja lyfta två saker. För det första ser vi hur stat, kommun och region på allvar börjar enas om hur den digitala infrastrukturen ska se ut framåt, och hur vi ska bygga våra "motorvägar” till Europa för att kunna ta emot patientuppgifter därifrån, samtidigt som vi kan låta svenskar få vård i andra länder. För det andra hör vi nu lite mindre om projekt och piloter och mycket mer om breddinförande; vi ser att verksamheter börjar införa smarta arbetssätt med stöd av smart teknik. Dessa två punkter tar jag med mig.

Niklas Eklöf, enhetschef e-hälsa och informatik, Socialstyrelsen

–  Att vi har gått från att prata om samverkan till att faktiskt börja göra något tillsammans. Jag tycker att jag har sett exempel på jättehäftiga grejer, men jag har också sett exempel på när det skaver lite, och jag tycker att det är viktigt – att vi vågar låta det vara lite svårt när vi gör saker på nya sätt. Det är verkligen något jag tar med mig härifrån.

Lena Björk, direktör tillsyn, Läkemedelsverket

–  Min viktigaste spaning var när jag deltog i ett spår om hälsoappar. Det var jättebra med olika perspektiv från konsulter som utvecklar appar, sjukvården som använder apparna, och forskare som har tittat på hur de har implementerats. Det konstaterades att vi behöver höja kunskapen om såväl regelverk som användning och förväntningar. Det kan vi alla hjälpas åt med och vi var väldigt ense i våra olika perspektiv.

17 maj 2024Uppdaterad 21 maj 2024Reporter Therese Bengtnervård

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng