Skatteverket ska motverka ekonomisk brottslighet med AI

Peder Sjölander Skatteverket

Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket. Foto: Skatteverket

Peder Sjölander började som it-direktör på Skatteverket i samma veva som pandemin bröt ut, något som krävt ett helhetstänk från start. Idag har säkerhetsfrågor högsta prioritet, och att trots begränsad budget komma i kapp med teknisk skuld – det vill säga göra så mycket som möjligt för pengarna.

– Vårt uppdrag är drift och förvaltning, med hög tillgänglighet sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Det gäller våra egna tjänster och där vi levererar till Kronofogden, Valmyndigheten, nya Utbetalningsmyndigheten och DIGG.

Skatteverkets it-avdelning arbetar tvärfunktionellt med uppdrag fördelade på fem portföljer, där den egna infrastrukturen är en. Målsättningen är att utifrån olika ramar, budget och kompetenser göra ”så mycket som möjligt för pengarna”. It-kostnaderna uppgår till runt 2,3 miljarder, varav 700–800 miljoner läggs på vidare- och nyutveckling.

– Då förstår man att det vill till att vi får ut värde av den, där en stor del av mitt jobb handlar om att säkerställa att mina medarbetare tar till sig nya arbetssätt och tekniker. Detta så att vi kan bli färre på vissa områden, korta köer eller höja kvaliteten. 

Avveckla gamla tekniker

Här behöver man både ha koll i backspegeln och blicka framåt: 

– Den sista vagnen i tåget får inte vara för långt efter. Det gäller att hålla ihop de nya, häftiga teknologierna och samtidigt göra det som inte är lika sexigt – att avveckla gamla tekniker.

Detta gör Peder Sjölander och hans medarbetare dels genom att lyfta upp äldre system till nya plattformar, dels se möjligheter i varje nytt regeringsuppdrag.

– Det gäller att inte ta den enkla vägen ut och bygga vidare på gamla system utan göra den här systemförnyelsen parallellt. Det tycker jag vi har lyckats få in som ett mantra hos våra kollegor, de förstår vad vi behöver göra och varför.

Peder Sjölander ger Elstödet förra året som ett exempel; där hade Skatteverket tre månader på sig från att man fick uppdraget tills att man skulle gå live.

 En sådan situation kräver återanvändningsbara komponenter och ett agilt arbetssätt, att man bygger samtidigt som lagstiftningen kommer på plats. I bästa fall matchar de när det är dags att gå i produktion.

Säkerhet är inte bara teknik

Säkerhet, beredskap och civilt försvar är parallellt fokus för hela myndigheten. Man har gått från 8 till 28 säkerhetsexperter, byggt en SOC som bemannas dygnet runt och genomför interna penetrationstester och externa övningar med andra verksamheter. I fokus står den mänskliga aspekten.

 Det enklaste sättet att bli av med information är att våra medarbetare tar med sig den ut genom dörren. Så, mycket handlar om utbildning och övningsverksamhet; att få människor att förstå vilken information de sitter på och hur människor drabbas om den läcker ut.

Framtiden består av scenarioplanering, som hur Skatteverket i kristider ska kunna startas upp på annan ort av andra människor på bara 15 dagar. Peder Sjölander hoppas också på samarbete mellan organisationer, och pekar på Bank-Id och Min pension som lyckade exempel.

 I samband med riksdagsvalet var det svårt att få hjälp av andra myndigheter, det tog för lång tid. Det finns en inbyggd tröghet i systemet, som vi börjat jobba på för att säkerhetsklassade personer ska kunna delas mellan myndigheter.

Samverkan är även ledstjärnan i ett nytt stort uppdrag där Skatteverket ska motverka organiserad ekonomisk brottslighet ihop med Polisen, Utbetalningsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kronofogden med flera.

 Här pratar vi bland annat AI i form av fraud detection, där vi så kallat crunchar stora mängder data för att upptäcka de här nätverken och hur deras upplägg ser ut. Alltifrån folkbokföring till beskattning till underrättelsearbete kan användas för att hjälpa oss och andra myndigheter att inte skicka ut pengar till oseriösa företag.

22 maj 2024Uppdaterad 29 maj 2024Reporter Therese BengtnerCIO

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng