OECD: Mobilanvändning bakom ungdomars kunskapstapp

Barn I Skola Tittar På Telefon Under Lektion; Oecd, Resultat

I den senaste Pisa-mätningen sjönk 15-åriga elevers kunskapnivå drastiskt över hela världen, inte minst i Sverige. Då angavs pandemin som orsak bakom den minskade inlärningen men en ny rapport från OECD visar att ungas mobilanvändning spelar en betydande roll.

Den nya rapporten pekar på att överanvändningen av mobiler och sociala medier är betydande orsaker till den lägre kunskapsnivån bland unga. OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher varnar för att detta inte bara riskerar att försämra de akademiska resultaten utan även drabba elevernas fysiska och psykiska hälsa, enligt en artikel i Dagens Nyheter.

Tidigare har experter lyft pandemin och stängda skolor som orsaken till kunskapstappet men enligt Andreas Schleicher är det inte där det starkaste sambandet finns.

– Sambandet mellan skolstängningarna och kunskapstappet är inte lika starkt som det samband vi ser mellan elevernas användning av mobiler och deras minskade läranderesultat, säger Andreas Schleicher.

När den senaste Pisaundersökningen presenterades i december 2023 sammansattes en expertgrupp för att granska varför kunskapsnivåerna var så låga. Upptäckterna summeras i rapporten Students, digital devices and success. Bland annat anser 65 procent av de femtonåriga eleverna att de blivit störda av digitala enheter på matematiklektionerna, och närmare sex av tio har blivit störda av andras användning. För den som blivit störd syns ett betydligt sämre resultat på matematiktesterna, motsvarande ett tapp på 75 procent av all matematikundervisning under ett läsår. Det finns också kopplingar mellan en hög grad slöanvändning av sin mobil och lägre prestationer.

Men det är inte bara matematikkunskaperna som påverkas, även förståelsen av komplexa texter kan drabbas, menar Andreas Schleicher.

– Många elever har problem med att förstå komplexa texter. Det lär man sig inte genom att vara i sociala medier utan genom att läsa längre berättelser eller romaner där man blir tränad på att navigera i en värld där det finns många olika perspektiv.

Eleverna medvetna - men kan inte låta bli

Expertgruppen har inte sett några starka samband mellan användandet av skärmar i själva undervisningen och lägre elevprestationer, utan de problem som identifieras i rapporten handlar om användningen av egna mobiltelefoner och sociala medier parallellt med undervisning, läxläsning osv. Andelen som blir störda av sitt eget eller andras användande är högre bland svenska 15-åringar än genomsnittet i den senaste Pisaundersökningen.

Eleverna själva är medvetna om konsekvenserna av den höga användningen och beskriver att beroendet av att hela tiden använda enheterna leder till svårigheter att fokusera och att reglera känslor. Hälften uppger att de blir nervösa eller oroliga om mobilerna inte är i närheten. Bland de som oroar sig syns sämre resultat på Pisaproven, och de som använder mobilerna i hög grad uppger att de är mindre tillfreds med sina liv. Trots detta visar den nya OECD-rapporten att 29 procent använder smarta telefoner flera gånger om dagen fastän skolan har mobilförbud. Mer än en femtedel använder dem nästan, om inte varje, dag ändå.

28 maj 2024Uppdaterad 28 maj 2024Reporter Therese Bengtnerdigitalisering i skolanFoto Adobe Stock

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng